Vdechnutí (aspirace) cizího předmětu – tekutiny, či tuhého tělesa – je akutní stav, který může dotyčného poměrně rychle usmrtit.

 

Příčiny: Tuhá sousta se nejčastěji vdechnou při příjmu potravy. Někdy hraje roli nepozornost, někdy mluvení u jídla, někdy vliv alkoholu. Ke snadnějšímu vdechnutí soust dochází i u osob s neurologicky podmíněnými poruchami polykání. Vdechnutí tekutin je nejčastější při pití, nebo jako důsledek tonutí. Zvláštní kapitolou je vdechnutí žaludečního obsahu, k čemuž může dojít při zvracení nebo při refluxní chorobě (laicky ne zcela správně označovanou jako pálení žáhy).

 

Vdechnuti ciziho telesa - schema

Schéma - Vdechnuté těleso (nejčastěji zapadá do dolní části pravé plíce)

 

Projevy: Základním projevem je obranný suchý kašel, dušnost, cyanóza a stridor (chrčivý pískavý zvuk vznikající při dýchání). Při nedostatku kyslíku může dojít k poruše vědomí. Větší tělesa mohou podráždit dýchací cesty do té míry, že způsobí jejich reaktivní stažení a uzávěr průdušek a hrtanu (laryngospasmus)*. V takovém případě může nastat rychlá smrt udušením. Malé množství tekutiny nemusí být vždy nutně problémem, ale jde o její slanost. Normální sladká voda se z plic může vstřebat do krve, naopak vdechnutá slaná mořská voda v plicích způsobí kvůli svému vysokému obsahu iontů další nasávání tekutiny z plicních cév do plic. (Je to na podkladě fyzikálního jevu osmózy, ale to je již zbytečně složité.)

Nepříjemnou komplikací vdechnutých těles je riziko následných zápalů plic. Tyto záněty mohou být neinfekční nebo infekční. Neinfekční se také označují jako chemické a jsou způsobeny agresivními vdechnutými látkami. Velmi těžké chemické zápaly plic vznikají po vdechnutí kyselého žaludečního obsahu (tzv. Mendelsonův syndrom). Infekční zápaly plic jsou způsobeny bakteriemi z vdechnutého tělesa.

* Pozn: Speciálním a zákeřným jevem je tzv. balotující těleso, kdy je vdechnutý objekt dostatečně malý na to, aby pronikl přes hlasivky do průdušnice, ale na druhou stranu je příliš velký na to, aby zapadl do průdušek. Takové těleso je obranným kašlem vypuzováno směrem nahoru k hlasivkám, ale tam neprojde a padá zpět k plicím. Představme si to jako balonek, který je v kolmo postavené duté trubici a létá v ní nahoru a dolu. Dráždění dýchacích cest je v tomto případě obrovské.

 

Diagnostika: Informaci o vdechnutém tělese lze získat z anamnézy a někdy můžeme těleso zahlédnout na rentgenovém snímku. Přesně lokalizovat těleso dokáže bronchoskopický přístroj, který ho umí i vytáhnout.

 

Léčba: První pomocí při vdechnutí tuhého tělesa je Heimlichův manévr, kdy k postiženému zezadu přistoupíme, obejmeme mu břicho a opakovaně ho stlačujeme pod hrotem hrudní kosti. To zvyšuje nitrohrudní tlak a zvyšuje šanci k vypuzení tělesa z dýchacích cest. Je-li těleso stále přítomno, je nutné provést bronchoskopii. Bronchoskop může těleso najít, zachytit do pracovních klíštěk a vytáhnout. Při rozvíjejícím se infekčním zápalu plic je nutné podat antibiotika.


Zdroje
https://www.healthline.com
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů