Bronchiektázie je označení stavu, při kterém se v plicích nemocného nacházejí oblasti s abnormálně rozšířenými průduškami. Jde o stav, který s sebou nese četné komplikace, z nichž nejmarkantnější jsou opakované infekce dýchacích cest. Jak bronchiektázie vznikají a jak se projevují?

 

Příčiny: Bronchiektázie mohou být vrozené nebo získané. Vrozené existují na podkladě geneticky daného defektu průduškových chrupavek. Průdušky mají tvar trubic a chrupavka tyto trubice vyztužuje. Pokud je chrupavka defektní, není schopná udržet trubicovitý tvar průdušek a ty se začnou vakovitě rozšiřovat.

Získané bronchiektázie vznikají jako důsledek jiných chorob a vrozených poruch. Průdušky mohou být poškozeny a rozšířeny například po opakovaných zápalech plic, zejména v dětském věku. I hromadění hlenu v průduškách při cystické fibróze nebo Kartagenerově syndromu mohou být důvodem vzniku bronchiektázií. Rozšíření průdušek může vzniknout i u tuberkulózy a u procesů spojených s vazivovatěním plic (s plicní fibrózou) - jako příklad bych uvedl silikózu a azbestózu.

 

Projevy: V rozšířených průduškách se začne hromadit hlen, který se má správně pohybem řasinek sliznice vypuzovat z dýchacích cest. To se projevuje častými záchvaty kašlevykašláváním hlenu a někdy i s vykašláváním krve. Jakmile se v těle něco začne hromadit, je to vhodným místem pro bakterie. A proto začne být celý proces komplikován opakujícími se bakteriálními zápaly plic s typickými projevy, jako jsou vysoká teplota, kašel s vykašláváním hlenu a hnisu, někdy může být přítomna i bolest na hrudi při nádechu. Celý proces je spojený s dušností a celkovým zhoršováním stavu pacienta (ztráta hmotnosti, nechutenství).

Pokud tento stav trvá dlouhodobě a je rozsáhlejší, může narušit výměnu dýchacích plynů v části plíce. To zhorší průtok krve plícemi (krev protéká pod vyšším tlakem) a to vede k přetížení pravé srdeční komory, rozvoji plicního srdce a následně k pravostrannému srdečnímu selhávání (více v onom článku).

 

Diagnostika: Příznaky, jako je trvalý kašel s vykašláváním hlenu a opakované zápaly plic, mohou lékaři napovědět. Opakované infekce v jakémkoliv tělním systému prostě normální nejsou. Prokázat podezření na rozšíření průdušek nicméně není lehké. Nejspolehlivější je nález rozšíření při CT vyšetření, přičemž bronchiektázie jsou dobře viditelné na HRCT.

 

Léčba: Samotná rozšíření průdušek léčitelná moc nejsou, hlavní je léčit opakující se zápaly plic pomocí antibiotik a zkusit podávat léky, které umožní lepší rozpouštění a vykašlávání hlenů (tzv. mukolytika). Pokud jsou projevy bronchiektázií příliš těžké a opakující se, zbývá jedině chirurgické řešení, kdy se rozšířená oblast průdušek s okolní plicní tkání odstraní (plicní lobektomie). Přirozeně tyto hrudní operace nepatří k nejjednodušším a provádí je spíše specializovaná pracoviště.

 

Zdroje
https://www.lung.org
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů