Nejprve základní omáčka, kterou si můžete přečíst prakticky všude - srdce (latinsky cor) je svalový orgán, který se nachází v hrudníku za hrudní kostí (sternum). Spodní část srdce (basis cordis) je v úzkém kontaktu s bránicí, po pravé a levé straně jsou přítomny plíce.

Hlavní funkcí srdce je po celý lidský život fungovat jako pumpa, která umožňuje tok krve po organizmu. Hmotnost srdce dospělého člověka se pohybuje mezi 250-350 gramy (srdce mužů bývá mohutnější než srdce žen), nicméně jeho hmotnost může být i výrazně větší. Typické je to u některých onemocnění, které jsou spojeny se zmohutněním srdeční svaloviny (myokard), někdy v takovém případě velmi mohutného srdce hovoříme o cor bovinum. Tedy dodávám, že samozřejmě srdce běžně nevážíme, jeho velikost měříme (a váhu odhadujeme) pomocí různých zobrazovacích metod.

 

Srdce se skládá ze čtyř základních oddílů, které mají podobu dutin - jde o dvě síně a dvě komory. V běžné praxi mezi sebou zdravotníci často hovoří o "pravém srdci" a "levém srdci". To neznamená, že máme srdce dvě, ale označuje se tak pravá polovina (tj. pravá síň + pravá komora) a levá polovina srdce (tj. levá síň + levá komora). 

Důležité je, že za normálních okolností jsou u člověka po narození tyto dvě poloviny srdce striktně oddělené. Mezi síněmi a komorami je přepážka, kterou označujeme jako septum. Síňové septum je relativně slabé, komorové septum obsahuje výrazně více svaloviny. Důležité je to proto, že za určitých situací v septu může být přítomen otvor, což představuje problém. Více si můžete přečíst v textu o defektech septa síní a defektech komorového septa.

Zajímavější fakt stran síní a komor je ten, že prostor obou síní je z hlediska šíření elektrického signálu u zdravého člověka důkladně "izolován" od prostoru komor, a to s jedinou výjimkou, kterou je tzv. atrioventrikulární uzel (AV uzel). Důvod je jasný - stahy srdce jsou vyvolávány právě šířením elektrických vzruchů a je žádoucí, aby se tyto vzruchy šířily ze síní na komory koordinovaně jedním směrem. Pokud je mezi síní a komorou přítomna nějaká další spojka schopná vést elektrický signál, může to během života vést ke vzniku některých poruch srdečního rytmu (typicky AVRT). Blíže si o tom ale povíme až u šíření elektrických vzruchů srdcem.

 

Další informace

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů