Plicní sklípky (plicní alveoly) jsou duté vakovité struktury lokalizované v plicích. V jedné plíci je jich několik stovek milionů a jsou místem, kde dochází k výměně dýchacích plynů mezi dýchacími cestami a krevním oběhem.

Alveoly jsou na samém konci bronchiálního stromu a přes tzv. bronchiální dukty do nich ústí respirační bronchioly (nejdrobnější bronchy). V těsné blízkosti k alveolům probíhají drobné kapiláry, což jsou konečné větve arteria pulmonalis. Tyto kapiláry vedou odkysličenou krev z pravé komory srdce. Drobné krevní cévy a stěna alveolu vytváří alveolokapilární membránu.

 

Stěna alveolů

Epitel alveolu je jednovrstevný dlaždicový, tj. velice tenký, a tvoří ho buňky označované jako pneumocyty I. typu. Na povrchu epitelu je tenká vrstva speciální hmoty, která je známá jako surfaktant. Pod epitelem je bazální membrána a pod ní velice tenká vazivová vrstva adventicie. Kromě toho se v alveolech vyskytují makrofágy a pak ještě pneumocyty II. typu, které vytvářejí zmíněný surfaktant. Surfaktant je sloučenina dosti důležitá, protože ovlivňuje povrchové napětí stěny alveolů a brání jejich kolapsu.

 

Funkce alveolů

Hlavní funkcí plicních sklípků je účast na procesu dýchání. Dochází zde totiž k výměně dýchacích plynů na zmíněné alveolokapilární membráně (endotel kapiláry – tenká vazivová vrstva – bazální membránaepitel alveolu). Do alveolu je transportován CO2 z krve, do krve je naopak transportován O2. I na úrovni alveolů probíhá čištění vzduchu, alveolární makrofágy aktivně vychytávají vdechnuté škodliviny (prach, mikroorganizmy apod.).

 

Proč je to důležité?

  • Nedostatek surfaktantu je ryze alveolární problém, při nedostatku surfaktantu mají alveoly tendenci při výdechu kolabovat a to narušuje výměnu dýchacích plynů. Hlavním problémem to je pro předčasně narozené (tj. nedonošené) novorozence, protože surfaktant se vytváří až mezi 24-28. týdnem nitroděložního vývoje.

  • Plicní edém je situací, při které se v alveolech objeví tekutina. Příčinou mohou být plicní i mimoplicní onemocnění a více informací najdete v příslušném textu.

  • Emfyzém plicní je postižení plicních alveolů, při kterém dochází k destrukci sept mezi alveoly a tím se výrazně snižuje plocha, na které může docházet k výměně krevních plynů. Více informací najdete v příslušném textu.

  • Kromě toho jsou funkce alveolů přímo nebo nepřímo postižené u většiny onemocnění plicní tkáně, jako jsou pneumonie, tumory, astma, ARDS a další. Informace o těchto chorobách najdete na konci textu věnovaného plíci.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů