CHOPN je zkratkou pro CHronickou Obstrukční BronchoPulmonární Nemoc. Je to relativně rozšířená choroba a její charakteristika do značné míry vychází z jejího názvu. Jedná se o dlouhodobé (chronické) onemocnění, které spočívá v zužování a ucpávání (obstrukce) plicních průdušek (bronchopulmonální) na podkladě jejich chronického zánětu. A kromě toho se u CHOPN vyskytuje i rozedma plic (emfyzém).

Jak vznikají obě složky onemocnění?

1. Ucpávání a zužování průdušek vlivem chronického zánětu průdušek - K tomuto dochází při vdechování škodlivin, jichž je cigaretový kouř plný. Dlouhodobě se dráždí stěny a sliznice dýchacích cest. To vede k ztlušťování stěn průdušek a k zužování jejich průsvitů. Navíc se v takto drážděné sliznici ve zvýšené míře produkuje hlen.

2. Rozedma plic (plicní emfyzém) - Je neméně závažnou součástí CHOPN. Vdechované škodliviny se dostávají až do plicních sklípků. Ve stěnách těchto sklípků jsou krevní cévy a probíhá zde výměna dýchacích plynů mezi plicním sklípkem a krevním oběhem. Škodliviny ve sklípcích způsobí místní aktivaci imunitního systému a vylučování agresivních látek bílými krvinkami. Jedná z velké míry se o látky typu reaktivních kyslíkových sloučenin a vzniká tak oxidační stres. Začnou se odbourávat i stěny plicních sklípků. Místo malých sklípků oddělených od sebe stěnami tak vznikají velké vaky plné vzduchu. Plocha na které dochází k výměně plynů začne klesat, což celkové situaci nepomůže.

 

Příčiny: Hlavním a v podstatě i jediným významným rizikovým faktorem je kouření. K tomu mohou přispívat některé genetické předpoklady (například nedostatek alfa-1-antitrypsinu), častá onemocnění zápalem plic a práce v prostředí se škodlivými a dráždivými plyny.

 

Projevy: CHOPN se rozvíjí postupně po celé roky pod obrazem chronického zánětu průdušek. Člověk se stává námahově dušným, častý je vlhký kašel a vykašlávání hlenů. Obtížné dýchání může nakonec omezovat člověka i při běžné fyzické námaze a zúžené průduškyhromadícím se sekretem jsou vhodné místo pro bakterie, a proto mohou častěji vznikat zápaly plic. Dlouhotrvající těžká CHOPN může narušit dodávku kyslíku tkáním, což vede k cyanóze a ke zvýšení počtu červených krvinek v krevním řečišti (polycytémie).

 

Komplikace: CHOPN v těžkých formách může vést i k srdečnímu selhání pravé poloviny srdce. Mechanismus je vcelku snadný k pochopení. Krev teče z pravé poloviny srdce do plicního oběhu, kde je normálně nízký tlak. Proces CHOPN tuto situaci mění. Do části plicních sklípků zúženými průduškami hůře proniká kyslík. V našem těle je to zařízeno tak, že ve stěnách takto nevzdušných sklípků se začnou uzavírat krevní cévy. Proč by taky měly být otevřené, když ve sklípcích není dost dýchacích plynů a není co vyměňovat? Tento proces je podpořen zánikem stěn plicních sklípků (a cév v nich uložených) kvůli rozedmě. Představme si tedy, že krev z pravé poloviny srdce teče do systému mnoha tenkých trubiček, z nichž se řada začne zužovat a uzavírat. Tlak tvořený srdeční pumpou musí narůst, aby se krev dostala skrz (rozvoj plicní hypertenze). Pravá polovina srdce se začne přetěžovat a vzniká tzv. plicní srdce (cor pulmonale).

 

Prevence: Základem je nekouřit nebo včas přestat kouřit. Ta malá část lidí pracující v prostředí se škodlivinami ve vzduchu by měla buď používat ochranné pomůcky, nebo zaměstnání opustit.

 

Diagnostika: Pro diagnózu je důležité zjištění výše zmíněných příznaků, vyšetření plic poslechem a rentgen plic. Definitivní diagnózu a určení tíže CHOPN můžeme určit pomocí funkčních vyšetření plic, z nichž nejpoužívanější je spirometrie. Součástí vyšetření může být i zjištění koncentrace krevních plynů (Astrup), u těžších případů můžeme najít pokles koncentrace kyslíku v krvi (hypoxémii), což bývá spojeno se zhoršeným okysličením tkání.

 

Léčba: Existuje řada léků předepisovaných lékařem, které zvětšují průsvit průdušek (jde o tzv. bronchodilatancia), to do jisté míry vyřeší problém jejich zúžení. Další skupina léků rozpouští hleny a sekrety hromadící se v průduškách a umožní jejich snadnější vykašlání (mukolytika). Jsou to např. preparáty jako ACC, Mucobene, Erdomed, Bromhexin, Ambrobene, Ambrosan, Ambroxol a Mucosolvan. Případné infekce dolních cest dýchacích v terénu CHOPN léčíme antibiotiky. Rozedma plic vzniklá zničením stěn plicních sklípků je zcela nevratný proces a žádné léky tyto stěny zpátky neobnoví. U nejtěžších forem CHOPN se používá domácí oxygenoterapie.


Zdroje
https://www.nhs.uk
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů