Trachea znamená česky „průdušnice“ a jedná se o trubicovitý orgán navazující na hrtan (larynx), který probíhá ve vertikálním směru hrudníkem a následně se rozděluje na dvě hlavní průdušky (bronchy). Trachea slouží k transportu dýchacích plynů mezi průduškami a zevním prostředím, je vystavována relativně velkým mechanickým silám, a proto je vyztužena řadou poloměsíčitých chrupavek.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů