Astma je chronické a v naší populaci značně rozšířené onemocnění dýchacích cest vznikající na alergickém podkladě. Svými projevy je do určité míry podobné CHOPN, podobně se i léčí, ale jsou zde jisté důležité odchylky. Povězme si o astmatu něco blíže.

 

Příčiny: Principem vzniku astmatu je podobně jako u CHOPN zužování a uzavírání průdušek. Hlavní rozdíl je ten, že zatímco u CHOPN je toto zcela normální reakce imunitního systému na dosti silné škodliviny z cigaret, tak u astmatu se jedná o reakci alergickou. Při vystavení se určitému podnětu dojde vlivem alergické reakce k zúžení stěn malých průdušek stahem hladké svaloviny, k zvýšené sekreci hlenu a přemrštěné aktivitě imunitních buněk. Pokud jde o rozedmu plic (neoddělitelná součást CHOPN), tak o té se u astmatu nikde nemluví. Buď vzniká jen minimálně nebo vůbec.


 

Rizikové faktory: Může jimi být prakticky cokoliv a jedná se často o faktory, které normálního člověka neovlivní. Mohou to být potraviny, prach, pyly, znečištěné ovzduší, stres, fyzická námaha, změny teplot - v podstatě cokoliv.

 

Projevy: Jsou zdánlivě velmi podobné CHOPN - dušnost, kašel, svíravý pocit na hrudníku apod. Je tady ale podstatný rozdíl. CHOPN vzniká mnohaletým trvalým poškozováním průdušek cigaretovým kouřem, proto je trvalá a neustále se zhoršuje. Člověk si své CHOPN nejprve všimne při námaze, kdy potřebuje více kyslíku než jsou mu nemocné průdušky schopné dodat. Oproti tomu astma vzniká v jinak zdravých dýchacích cestách jen v záchvatech po kontaktu s vyvolávajícím alergenem. Tyto záchvaty jsou dosti silné a nejsou nijak závislé na tom, zda se v té chvíli člověk fyzicky namáhá, či zda je v klidu. Silný astmatický záchvat může člověka v nejhorším možném případě i poměrně rychle udusit. Po prodělaném záchvatu se vše vrací do normálu a člověk je na první pohled zcela zdravý. To bude trvat do doby opětovného setkání s alergenem, kdy se záchvat bude opakovat.

 

Prevence: Prevence je zde obtížnější, tito nemocní za své astma nemohou (na rozdíl od kuřáků s CHOPN). Sami, nebo ve spolupráci s lékařem a kožními testy musí zjistit, na co jsou alergičtí a tomuto alergenu by se měli vyhýbat. Zcela samozřejmé je, že tito lidé by vůbec neměli začínat kouřit, protože CHOPN by se u nich vyvinula mnohem snadněji a byla by silnější než u lidí zdravých.

 

Léčba: Jsou tři klasické možnosti léčby, které se vzájemně doplňují.

1. Člověk se musí vyhýbat svým zjištěným alergenům, aby pokud možno předešel vzniku záchvatu.

2. Je-li těžší astmatik, je vhodná dlouhodobá terapie protizánětlivými léky, hodně se používají kortikoidy. Kortikoidy jsou perfektní v tlumení alergických reakcí, ale mají mnoho vedlejších účinků. Aby se těmto účinkům předešlo, nepřijímají se jako perorální tablety, ale ve formě inhalace. Nitrožilně aplikované formy kortikoidů jsou vyhrazeny pro akutní zhoršení astmatu.

3. Pro případ, že přece jen akutní záchvat dušnosti vznikne, má člověk předepsaný některý z léků rychle rozšiřujících průdušky (bronchodilatancia), který v takovém případě použije. Oproti CHOPN mají tato bronchodilatancia u astmatu mnohem lepší účinek.

 

Shrnutí rozdílů Astma x CHOPN na závěr:

CHOPN:

Je to normální reakce organismu na škodliviny ve vzduchu, zejména na cigaretový kouř.

Trvá stále a zhoršuje se, k náhlému zhoršení stavu dojde při námaze.

I pokud člověk právě nemá potíže, jsou jeho dýchací cesty poškozené.

Léky rozšiřující průdušky nepomáhají tak dobře.

       X

Astma:

Je to nenormálně silná reakce na alergen, který ostatním potíže nezpůsobuje.

Existuje pouze v záchvatech vyvolaných setkáním s vyvolávajícím alergenem.

Mezi záchvaty je člověk zcela zdravý, stejně jako jeho dýchací cesty.

Léky rozšiřující průdušky mají lepší účinek.


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů