Mediastinum je prostor uvnitř hrudníku, ve kterém je uloženo několik velice důležitých orgánů. Vpředu je mediastinum ohraničeno hrudní kostí (sternum), po obou stranách mediální plochou stranově příslušné pleurální dutiny, dole bránicí a vzadu hrudní páteří.

Horní hranici mediastina uvádím zvlášť, protože je to s ní složité. Tvoří ji horní hranice hrudníku, která je označována jako horní hrudní apertura (apertura thoracis superior). Zde přechází hrudník v krk. V zásadě jde o rovinu jdoucí od horní hrany hrudní kosti v úrovni napojení hrudní kosti na první žebro směrem k prvnímu hrudní obratli páteře (Th1 obratel). Důležité je, že zde není žádná pevná přepážka podobná bránici a infekce z oblasti krku se tak mohou dostat i do mediastina.

Schéma - základní ohraničení mediastina v bočním pohledu

 

Orgány a tkáně mediastina

Z orgánů najdeme v mediastinu srdce, dolní část průdušnice a oba hlavní bronchy, brzlík a dolní část jícnu.

Z dalších tkání najdeme v mediastinu řadu krevních cév (např. hrudní aorta a začátky větví jejího oblouku, horní dutá žíla a malá část dolní duté žíly, vena azygos a vena hemiazygos), lymfatických cév (největší je ductus thoracicus), lymfatických uzlin a nervů (např. větve nervus vagus, párový nervus phrenicus).

Mezi zmíněnými orgány a dalšími tkáněmi je v mediastinu přítomno vazivo.

 

Proč je to důležité?

  • Mediastinitida je zánět mediastina. Akutní forma bývá bakteriální a smrtelně nebezpečná, do mediastina se často dostává šířením z neléčených infekcí krku. Chronické záněty v mediastinu jsou buď neinfekční, nebo souvisí s granulomatózními infekčními záněty (např. tuberkulóza). Více najdete v příslušném textu.

  • Tumory mediastina bývají dosti vzácné a většinou jsou benigní. Na druhou stranu mohou i benigní nádory v této oblasti způsobit vážné komplikace svým růstem a útlakem orgánů mediastina. Příkladem jsou nádory srdce, nádory brzlíku (thymomy), lymfomy, teratomy a další vzácné nádory.

  • Syndrom horní duté žíly je úzce spjat s mediastinem a znamená poruchu průtoku krve horní dutou žílou. Typickou příčinou jsou tumory mediastina utlačující žílu a příznaky vznikají v důsledku narušení odtoku žilní krve z hlavy, krku a obou horních končetin. Více o tomto syndromu najdete v příslušném textu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů