Thymus (brzlík) je orgán, který je součástí lymfatické soustavy a jde o jeden z primárních lymfatických orgánů, kde probíhá vývoj a selekce T-lymfocytů.

Brzlík je lokalizován v horním mediastinu před srdcem za hrudní kostí. Největší je do batolecího věku (až 40 gramů), následně se zmenšuje a ukládá se v něm tuková tkáň (involuce thymu). U dospělých lidí se jeho váha pohybuje jen mezi 10-15 gramy.

 

Struktura a význam thymu

Thymus se skládá ze dvou nestejně velkých laloků, které jsou spojeny vazivem. Na jeho povrchu je tenké vazivové pouzdro. Do tkáně thymu z něj probíhají vazivová septa a rozdělují thymus na menší lalůčky. V lalůčcích odlišujeme kůru a dřeň a síťově uspořádané vazivo bohaté na T-lymfocyty. S postupujícím věkem se v thymu nachází stále více tukových kapének.

  • V oblasti kůry dochází ke vývoji T-lymfocytů z kmenových buněk. Prekurzorové T-lymfocyty se označují jako thymocyty, vznikají v kostní dřeni a do thymu migrují.  Kromě nich se v kůře nachází i makrofágy. Do tohoto místa nepronikají cizorodé antigeny z krve, aby nedošlo k ovlivnění vývoje imunitních buněk. V thymu probíhá pozitivní i negativní selekce T-lymfocytů. T-lymfocyty, které prošly selekcí, mají schopnost rozlišovat antigeny tělu vlastní (nereagují na ně) a cizí (útočí na ně). Většina zrajících T-lymfocytů je při selekci likvidována a pouze malé procento se pak dostává krví do dalších lymfatických tkání.

  • Na přechodu kůry a dřeně se vyskytují zralé T-lymfocyty, B-lymfocyty a dendritické buňky. Je zde přítomna hustá síť kapilár, kterou mohou T-lymfocyty použít k vycestování do zbytku organizmu.

  • Ve dřeni se nachází relativně malé množství zralých T-lymfocytů a pak tzv. Hassalova tělíska, která jsou tvořena keratinizovanými retikulárními buňkami.

 

Proč je to důležité?

  • Vrozená nepřítomnost thymu je spojena s oslabením imunity a zvýšenou vnímavostí vůči infekcím. Poruchy vývoje thymu bývají součástí Di Georgeova syndromu.

  • Thymus se může stát zdrojem autoprotilátek zaměřených proti nervosvalové ploténce za vzniku myasthenia gravis. Operační odstranění brzlíku pak může být jednou z léčebných metod.

  • Thymus se může stát zdrojem vzácného nádoru, který je známý jako thymom. U řady lidí s thymomem byl pozorován i rozvoj myasthenia gravis (viz výše). Kromě toho mohou v brzlíku vznikat z jeho populace lymfocytů některé typy lymfomů.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů