Nádory vycházející z tkání srdce jsou velice vzácné, v drtivé většině se jedná o nádory nezhoubné. Přesto však mohou svým růstem narušovat v srdci tok krve a tím vážně ohrozit funkci srdce jako pumpy.

 

Nejčastějšími srdečními nádory jsou myxomy. Vycházejí z vazivové tkáně, myxom obvykle vyrůstá ze stěny levé srdeční síně. Příčina vzniku myxomů není známa.

 

 

Projevy: Myxom se poměrně dlouho nijak neprojevuje, jeho postupný růst však po jisté době začne tvořit překážku toku krve a zhorší odtok krve z levé síně do levé komory. To má za následek vznik projevů srdečního selhávání, přičemž dominantní jsou alespoň zpočátku tzv. jeho levostranné projevy (viz. příslušný článek) jako je dušnost a únava. (Příznaky se mohou pochopitelně měnit podle přesné lokalizace myxomu. Myxom v pravé polovině srdce se bude projevovat spíše příznaky pravostranného srdečního selhávání.)

 

 

Diagnostika: Při zjištění příznaků může být poslechovým vyšetřením na srdci slyšet nově vzniklý šelest, který je způsoben ztíženým tokem krve kolem nádorové hmoty. Mnohem cennější je echokardiografické vyšetření srdce, při kterém může lékař nádorovu hmotu vidět. zobrazovací metody jako je například magnetická rezonance srdce jsou sice mnohem méně dostupné, ale rozsah nádoru mohou zhodnotit přesněji.

 

 

Léčba: Jedinou možností léčby je kardiochirurgický zákrok, při kterém je nádorová tkáň odstraněna. Není-li odstraněna veškerá nádorová tkáň, může nádor začít opět růst, a proto by měli být pacienti po operaci pravidelně sledováni.

 

 

Pozn: Kromě nezhoubných myxomů se mnohem vzácněji vyskytují i zhoubné nádory srdce, které bychom mohli laicky označit za „rakovinu srdce“. Jedná se o zhoubné nádory z pojivové tkáně, tzv. sarkomy, které ovšem mohou vzniknout prakticky v jakékoliv lokalizaci v těle. Jejich prognóza je obecně řečeno velmi špatná a sarkomy srdce jsou v době objevení příznaků prakticky neléčitelné.

 

 

Srdce se pochopitelně může stát místem, kde se uchytí zhoubné metastázy jiných nádorů. Nejedná se o až tak vzácnou situaci, ale klinicky nemá zásadní význam – pozornost na sebe u generalizovaných nádorů strhávají spíše projevy metastáz v jiných orgánech, které bývají přítomny také (metastázy v plicích, v játrech, v kostech).


Zdroje
https://www.cancer.gov
https://www.msdmanuals.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů