Thymom je označení pro nádor, který vychází z buněk brzlíku (thymus). Brzlík je orgán, který najdeme v oblasti přechodu krku a hrudníku za hrudní kostí, který je důležitý pro vývoj imunitního systému u dítěte. U dospělého člověka však brzlík postupně degeneruje a je nahrazován tukovou tkání.

 

Příčiny

Přesná příčina vzniku thymomů není jasná, zřejmě jde jako u většiny nemocí o kombinaci genetických faktorů a faktorů zevního prostředí. Dodejme, že thymomy lze považovat za velmi vzácné nádory, vyskytnout se mohou v jakémkoliv věku u obou pohlaví, nicméně nejčastěji jsou postiženi relativně mladí dospělí nad 30 let věku. Jako zajímavost lze zmínit, že thymom se vyskytuje i jako součást velice vzácné imunitní poruchy známé jako Goodův syndrom.

 

Projevy

Růst thymomu se může projevit útlakem okolních struktur a pocitem nepříjemného tlaku. Menší thymomy se projeví spíše objevením se některé z autoimunitních nemocí, s nimiž jsou thymomy pevně spjaty. U významné části nemocných s thymomem se objeví myasthenia gravis s výraznou svalovou slabostí a únavou, popřípadě jiná autoimunitní nemoc, jako je například Addisonova nemoc, sarkoidóza, sklerodermie, SLE a autoimunitní hemolytická anémie. Z uvedeného vyplývá, že doprovodné příznaky mohou být velmi pestré. Některé thymomy se mohou chovat agresivně a vytvářet metastázy.

 

Diagnostika

Při podezření na thymom je vhodné provést vyšetření krku některou ze zobrazovacích metod, jako je rentgen hrudníku, CT vyšetření a magnetická rezonance. V případě nálezu podezřelé hmoty lze doporučit její nabodnutí tenkou jehlou se získáním vzorku tkáně k histologickému vyšetření. Histologie určí diagnózu a pomůže určit i přesný typ thymomu a zhodnotit jeho agresivitu. V krvi nemocných trpících současně myasthenia gravis nacházíme protilátky namířené proti jejich nervosvalovým ploténkám (viz příslušný text).

 

Léčba

U dospělých lidí je brzlík v podstatě nepotřebný a z větší části tukově zdegenerovaný orgán, proto v případě výskytu thymomu nevadí jeho chirurgické odstranění. Za některých okolností může být chirurgický zákrok doplněn další léčbou jako je například chemoterapie.


Zdroje
https://www.cancer.gov
https://emedicine.medscape.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů