Sternum (hrudní kost) patří mezi důležité kosti našeho těla. Probíhá vertikálně uprostřed přední stěny našeho hrudníku a je součástí hrudního koše.

 

Stavba sterna

Hrudní kost se skládá ze tří částí – horní se nazývá manubrium, střední se označuje jako „tělo“ (corpus) a malý spodní výběžek jako processus xiphoideus. V horních rozích manubria najdeme místo, kde je sternum skloubeno s klíční kostí (clavicula) a níže je napojení prvního pár žeber. Další páry žeber se pan chrupavkou na sternum napojují ze stran v průběhu jeho těla. Samozřejmě to není tak jednoduché, jak by s mohlo zdát – sedm horních párů žeber se napojuje svou vlastní chrupavkou a tři spodnější páry se napojují nepřímo přes chrupavku sedmého páru (a dva nejspodnější páry žeber se na sternum nenapojují vůbec).

Schéma - sternum a s ním spojené kosti (na jedné straně)

 

Význam sterna

Za normálních okolností je hlavní význam hrudní kosti ochranný. Za sternem se nachází orgány mediastina včetně srdce a hrudní kost je pomáhá chránit před působením zevních sil mířících na přední část hrudníku. Kromě toho se na sternum upíná řada svalů hrudníku a krku včetně některých dýchacích svalů. O medicínských významech sterna si povíme níže.

Schéma - lépe znázorněné napojení levostranných žeber na sternum přímé (zeleně) a nepřímé (modře). Konce posledních dvou žeber nenapojených na sternum jsou označeny červeně.

 

Proč je to důležité?

  • Zlomeniny sterna jsou relativně vzácné a vznikají při působení velkých sil na přední stěnu hrudníku. Objevit se mohou např. u vážnějších autonehod.

    Dvě základní vrozené deformace hrudní kosti a jejích skloubení se žebry zahrnuje vpáčený hrudník (pectus excavatum) a jemu opačný "ptačí hrudník" (pectus carinatum).

  • Sternální punkce je diagnostický zákrok v hematologii. Jde o nabodnutí kostní dřeně sterna dutou jehlou a nasátí malého vzorku k cytologickému vyšetření .Více najdete v příslušném textu.

  • Sternotomie znamená příčné protětí sterna. Jde o typický zákrok prováděný v úvodu kardiochirurgických operací a má za cíl zpřístupnit operatérům srdce a okolní tkáně.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů