Zánět mediastina (odborně mediastinitida) se může do češtiny přeložit jako zánět mezihrudí. Mediastinum je anatomický prostor uprostřed hrudníku, který je v dolní části ohraničen bránicí, zepředu hrudní kostí, vzadu páteří a z obou boků plícemi. V mediastinu najdeme srdce, velké cévy, některé nervy, jícen a průdušnici. Mluvíme-li o zánětech mediastina, musíme si je rozlišit na akutní a chronické, neboť obě skupiny mají zcela jiné příčiny, klinické příznaky a prognózu.

 

Příčiny: Akutní mediastinitida vnikne tehdy, když se do mediastina dostane bakteriální infekce. Zdrojů infekce může být více, může jít například o komplikující se bakteriální infekce krku (včetně těžce probíhající angíny se vznikem hlubokých abscesů) a o infekci vstoupivší do mediastinatrávicího traktu (typicky při protržení jícnu).

Chronická mediastinitida vzniká spíše u některých dlouhodobě probíhajících granulomatózních zánětů (např. tuberkulóza) a objevit se může i v terénu poradiačních změn po ozařování hrudníku.

 

Projevy: Akutní zánět mediastina je urgentní stav, který může velmi snadno způsobit smrt. Kromě silných bolestí na hrudi bývá přítomna vysoká horečka, schvácenost a dušnost. Infekce v tomto místě poměrně rychle přechází do otravy krve a šokového stavu.

Chronická mediastinitida nebývá dramatická a projevuje se různými nepříjemnými pocity na hrudníku a suchým kašlem. Součástí chronického zánětu mediastina je často nadprodukce vazivové tkáně, která může způsobit útlak různých anatomických struktur. Při útlaku dýchací trubice se může objevit dušnost, stlačení jícnu vyvolá poruchy polykání a pří útlaku cév opouštějících plíce mohou vzniknout příznaky plicního edému.

 

Diagnostika: Při klinických příznacích se obvykle provádí rentgen hrudníku a následně jeho CT vyšetření. Zejména CT vyšetření je velmi užitečné, může ukázat zánětlivé změny mediastina a případně i přítomnost vzduchu v mediastinu. Při pátrání po zdroji akutní infekce je vhodné doplnit vyšetření krku (ORL vyšetření) a případně i pasáž jícnu kontrastní látkou (k vyloučení jeho protržení).

 

Léčba: Základem léčby akutní mediastinitidy jsou antibiotika podávaná ve vysokých dávkách nitrožilně. Stav je nebezpečný, a proto by měl být dotyčný člověk hospitalizován na monitorovaném lůžku se sledováním a udržováním základních životních funkcí. Je-li zdrojem narušený trávicí trakt, je situaci nutné řešit operačně (hrudní chirurgie).

Chronická mediastinitida je léčitelná poměrně obtížně. Je-li její příčinou tuberkulóza, je nutné ji léčit pomocí antituberkulotik. Některé formy neinfekční chronické mediastinitida reagují na podávání kortikosteroidů. V případě, že vazivovatění začne stlačovat okolní orgány, může být nutné jejich operační uvolnění.


Zdroje
https://www.msdmanuals.com
https://emedicine.medscape.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů