Bránice (diaphragma) je tkáň kopulovitého tvaru, která od sebe v horizontální rovině odděluje hrudník a břicho. Bránice je v podstatě příčně pruhovaný sval a její okraje jsou vazivové. Skrze bránici prochází mezi hrudníkem a břichem některé anatomické struktury, a proto v ní najdeme několik větších a menších otvorů. Bránicí prochází např. aortadolní dutá žíla, jícennervus vagus, truncus sympathicusductus thoracicus a některé menší nervy a cévy.

 

Cévní a nervové zásobení

Bránice je zásobena tepennou krví několika bráničními tepnami (arteriae phrenicae). Nervové zásobení bránice je zajištěno párovým nervem známým jako nervus phrenicus (frenický nerv), který vystupuje z plexus cervicalis. Nerv vede motorické i senzitivní signály.

 

Funkce bránice

Pomineme-li funkci přepážky oddělující hrudník a břicho a chránící tamní orgány, pak hlavní funkcí bránice je dýchání. Bránice patří mezi hlavní dýchací svaly, při nádechu se kontrahuje, tím se vyklenuje směrem dolů do břicha a zvyšuje podtlak v hrudníku.

 

Proč je to důležité?

  • Ochrnutí bránice může vzniknout v důsledku ochrnutí frenického nervu. Ochrnutí může být jednostranné, nebo oboustranné, u oboustranného ochrnutí hrozí vznik respirační insuficience při vyřazení funkce bránice.

  • Škytavka (singultus) vzniká kontrakcemi bránice v důsledku podráždění nervus phrenicus. Příčiny bývají většinou zcela banální, chronický singultus nicméně může být důsledkem vážných onemocnění. Více najdete v příslušném textu.

  • Brániční kýly vznikají při vytažení části žaludku nad úroveň bránice. Bráničních kýl je více typů, malé a nekomplikované jsou poměrně častým nálezem. Některé objemné a komplikované kýly je nutné řešit chirurgicky. Více najdete v příslušném textu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů