Páteř je osová kostra trupu vertikálně probíhající lidským tělem. Je složena ze vzájemně propojených obratlů (obratel - vertebra). Jedinečná stavba páteře jí dává velkou odolnost vůči tlakovému zatížení, ale zároveň jí ponechává poměrně velkou pohyblivost. 

Při bočním pohledu na páteř zjistíme, že není rovná. V oblasti krční a bederní je vyklenutá dopředu (krční a bederní lordóza), zatímco v hrudní a křížové oblasti je vyklenutá dozadu (hrudní a sakrální kyfóza).

Páteř tvoří celkem 7 krčních obratlů (C1-7), 12 hrudních obratlů (Th1-12), 5 bederních obratlů (L1-L5), 5 křížových obratlů srostlých v kost křížovou (S1-S5) a pak 4-5 obratlů srostlých v kostrč.

 

Typická stavba nesrostlých obratlů je až na několik výjimek obdobná - základ tvoří tělo obratle, které nese hlavní váhu a za ním je otvor páteřního kanálu, kterým probíhá mícha. Zezadu je páteřní kanál kryt obloukem obratle, z nějž vybíhá dozadu výběžek známý jako processus spinosus (trnový výběžek, hmatný ve střední čáře na zádech) a do stran vybíhá pravý a levý processus transversus. Obratle jsou vertikálně vzájemně propojeny kloubními plochami a mezi těly obratlů najdeme vazivové meziobratlové ploténky. Kaudálně uložené obratle jsou masivnější, protože nesou stále větší tíhu. Z nesrostlých obratlů jsou proto nejmasivnější bederní obratle.

Mezi jednotlivými obratli přiloženými na sebe je za obratlovými těly po obou stranách důležitý otvor (foramen intervertebrale), kterým z páteře vystupují míšní nervy - jeden odstupuje směrem doprava a druhý doleva.

Schéma - typický vzhled bederního obratle

 

Odlišnosti se vyskytují u krčních obratlů. Nejvrchnější obratel C1 (atlas) a druhý obratel C2 (axis) mají zcela jinou stavbu, a kromě toho mají krční obratle po stranách dva otvory, kterými po obou stranách páteře prochází arteria vertebralis (v C1-C6) a vena vertebralis (C1-C7).

Schéma - typický vzhled krčního obratle

 

Meziobratlová ploténka

Meziobratlové ploténky najdeme mezi těly všech nesrostlých obratlů s výjimkou prostoru mezi C1 a C2. Jsou tvořeny vazivem. Po obvodu má každá ploténka vláknitý prstenec (anulus fibrosus) a uprostřed něj je kulovitý rosolovitý útvar obsahující tekutinu (nucleus pulposus).

Kromě meziobratlových plotének jsou jednotlivé nesrostlé obratle propojeny meziobratlovými klouby. Kromě toho je páteř stabilizována celou řadou vazivových ligament a hlubokých svalů, jejichž výčet myslím nicméně přesahuje účel tohoto textu.

 

C1 obratel

Obratel C1 je první krční obratel a nazývá se atlas (nosič). Nemá klasické tělo obratle, ale má dva oblouky. Na horní straně je dvěma klouby propojen se spodinou lebeční a na spodní straně je podobně propojen s obratlem C2. Kromě toho má speciální skloubení s horizontálně vyrůstajícím výběžkem C2. Rotační pohyb C1 vůči C2 díky tomuto skloubení umožňuje rotaci hlavy. Detailnější popis najdete v tomto textu.

 

C2 obratel

Obratel C2 je druhý krční obratel a nazývá se axis (čepovec). Má malé tělo obratle z něhož vzhůru vyrůstá výběžek (dens axis - zub čepovce), který vytváří skloubení s C1. Kromě toto má dva meziobratlové klouby na horní i dolní straně ke klasickému skloubení s C1 a C3. Detailnější popis najdete v tomto textu.

Zlomenin obratlů C1 a C2 se týká tzv. „katovská zlomenina“. Jde o situaci, kdy působením zevní síly na krční oblast dojde k poškození krčních obratlů. Některé zdroje chápou tuto zlomeninu jako zlomeninu oblouku C1, jiné jako odlomení zubu C2. Při katovské zlomenině obvykle dochází k poranění prodloužené míchy. Tento stav naruší funkci dechového centra a vyústí v prakticky okamžitou smrt. Podobná situace může vzniknout při oběšení a odtud i název.

 

Páteř vs. mícha

Páteř a mícha rostou různou rychlostí, mícha není přítomna v celém páteřním kanálu a končí přibližně v oblasti L1. Jak postupuje mícha páteřním kanálem dolů, tak je stále více vzdáleno místo, odkud míšní nervy odstupují z míchy od místa, kde vycházejí meziobratlovým prostorem z páteře ven. Po obratlem L1, kde už není mícha vůbec, odstupují už pouze samotné míšní nervy a tento soubor míšních nervů uvnitř páteřního kanálu označujeme jako cauda equina.

 

Proč je to důležité?

Bolesti zad související s páteří jsou denním chlebem praktických lékařů, ortopedů a neurologů, ale setkávají se s nimi i lékaři jiných odborností. Existuje pestré spektrum různých stavů od pouhého přetížení, stavů vyvolaných degenerativními změnami páteře až po vážná poškození, která mohou vést k poranění míchy a-nebo míšních nervů. Některé z chorob páteře si uveďme níže:

  • Degenerativní změny páteře – Existují četné degenerativní změny páteře, které se objevují postupně během života v rámci stárnutí a případně v rámci dlouhodobé zátěže v zaměstnání (např. osteochondróza, spondylartróza apod.).

  • Výhřez meziobratlové ploténky – Jde o situaci, kdy u meziobratlové ploténky dochází k narušení výše zmíněného vazivového prstence a kulovitá část ploténky se začne vytlačovat do okolí. Velmi často je postižena bederní páteř, ale k výhřezu může dojít i výše. Problém nastává v situaci, kdy výhřez způsobí útlak míchy a-nebo jednoho, či více míšních nervů. Více informací najdete v příslušném textu.

  • Spondylodiscitida – Jde o závažnou infekci páteře, která postihuje obratle i meziobratlové ploténky. Léčba je dlouhodobá a obtížná.

  • Spondylolýza – Jde o zlomeninu oblouku obratle s narušením stability tohoto obratle. Nejčastěji je postižen některý obratel bederní páteře.

  • Spondylolistéza – Jde o vzájemný posun dvou obratlů, který může způsobit zúžení páteřního kanálu a-nebo útlak míšních nervů.

  • Zlomeniny obratlů – Zlomeniny obratlů mohou doprovázet různé úrazy, přičemž problém nastává zejména při dislokaci úlomků, které mohou poškodit míchu, nebo míšní nervy. Zvýšené riziko zlomeniny obratle je při jejich postižení některou jinou chorobou (osteoporóza, nádory). Zejména u osteoporózy jsou typické tzv. kompresivní zlomeniny obratových těl. U nich často nebývá přítomen jasný úraz, ale dlouhodobá zátěž vede k deformaci (zploštění) těla obratle.

  • Revmatické choroby – Páteř může být postižena u řady revmatických chorob, například v rámci revmatoidní artritidy. Zcela specifickým onemocněním postihujícím páteř je ankylozující spondylitida, která je též známa jako Bechtěrevova nemoc.

  • Nádory – Z primárních nádorů v oblasti páteře jsou nejčastější nádory míchy. Ze sekundárních tumorů bývají obratle postiženy při metastatickém rozsevu některých nádorů, jako je například rakovina prostaty a rakovina prsu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů