Pleura je tenká vazivová blána vystýlající pravou a levou pohrudniční dutinu a pokrývající plíce a další tkáně mediastina. Část pleury v kontaktu s hrudní stěnou označujeme jako parietální pleura (pohrudnice), část pokrývající plíce (a do nich vstupující cévy, nervy a bronchy) označujeme jako viscerální pleura (poplicnice). Parietální a viscerální pleura v sebe volně přecházejí.

Schéma - viscerální a parietální pleura

 

Pohrudniční dutina

Dutina pokrytá pleurou se označuje jako pohrudniční (pleurální) dutina. Za normálních okolností obsahuje tato dutina minimální množství serózní tekutiny. Pravá a levá pohrudniční dutina není vzájemně propojena. Uprostřed mezi pohrudničními dutinami se nachází mediastinum.

 

Stavba pleury

Pleura je tvořena jednou vrstvou buněk tzv. mezotelu a vazivem, v němž probíhají cévy a nervy. Buňky mezotelu jsou schopné tvořit malé množství tekutiny, která je secernována do pohrudniční dutiny.

 

Funkce pleury

Pleura výrazně snižuje tření a obě vrstvy (viscerální i parietální) po sobě kloužou, čímž usnadňují pohyby plíce během dýchání. Rozepětí plíce při nádechu napomáhá i přítomnost vakua (tj. podtlak) v pleurální dutině.

 

Proč je to důležité?

  • Pleuritida je zánětlivé onemocnění pleury. Může být infekční i neinfekční, suchá a vlhká. Suchá způsobuje spíše bolesti, při vlhké vzniká na postižené straně fluidothorax (viz níže). Více informací najdete v příslušném textu.

  • Mezoteliom je specifický tumor vycházející z mezotelu, v lidském organizmu se vyskytuje nejčastěji právě v oblasti pleury a mívá souvislost s expozicí azbestem. Více informací najdete v textu věnovanému tomuto tumoru.

  • Fluidothorax je označení pro přítomnost většího množství tekutiny v pohrudniční dutině. Příčinou mohou být nejen onemocnění pleury a plic, ale i choroby jiných orgánů a systémová onemocnění. Více informací najdete v příslušném textu.

  • Pneumothorax je označení pro přítomnost vzduchu v pohrudniční dutině. Vzduch se do tohoto prostoru může dostat při poškození plíce, nebo hlubokým poraněním hrudní stěny. Pneumothorax má více forem a může být i smrtelně nebezpečný. Více informací je v příslušném textu.

  • Pleurodéza je terapeutický zákrok, při kterém je do pleurální dutiny aplikována látka vyvolávající lokální neinfekční zánět. V důsledku tohoto zánětu sroste parietální pleura s viscerální a pleurální dutina vymizí. Využívá se například u těžkých forem recidivujícího fluidothoraxu nereagujícího na jinou léčbu. Více informací najdete v příslušném textu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů