Žebra (costae) jsou kosti tvořící součást hrudního koše. Jde o zahnuté dlouhé úzké kosti, které jsou v těsném kontaktu s obratli páteře a většina z nich i s hrudní kostí (sternum). Za normálních okolností je u člověka přítomno 12 párů žeber, které rozlišujeme podle způsobu jejich spojení se sternem:

  • 7 párů „pravých“ žeber – jsou se sternem skloubena pomocí vlastních chrupavek

  • 3 páry „nepravých“ žeber – jsou se sternem skloubena nepřímo pomocí pře chrupavky pravých žeber

  • 2 páry „volných“ žeber – nejsou se sternem skloubena vůbec

 

Stavba žebra

Všechna žebra mají v zásadě podobnou stavbu, i když se liší svou velikostí. Na svém zadním konci má hlavičku (caput), za ní je mírně zúžený krček (collum) a za ním se nachází malý hrbolek (tuberculum). V místě hlavičky a hrbolku je žebro drobnými klouby spojeno s obratlem. Ve své přední části je horních 10 párů žeber spojeno s chrupavčitou tkání, která je přímo či nepřímo spojuje s hrudní kostí.

Schéma - spojení žebra s obratlem

 

Speciální zmínku si zaslouží horní žebro. Tvoří dolní hranici důležitého anatomického prostoru známého jako fissura scalenorum. Tímto prostorem prochází několik anatomicky důležitých struktur, zejména podklíčková tepna (arteria subclavia) a právě tato tepna nechává v prvním žebru ve svém průběhu otisk v podobě mělké rýhy (sulcus arteriae subclaviae).

Schéma - vzhled prvního žebra

 

Význam žeber

Žebra pomáhají chránit orgány uvnitř hrudníku před působením zevních sil. Kromě toho se ale podílejí i na dýchání. Za prvé se při dýchání mohou lehce pohybovat a tím umožňují změny objemu hrudníku a za druhé se v prostorech mezi žebry (interkostální prostory) nachází mezižeberní svaly, které patří mezi vedlejší dýchací svaly. Kromě toho interkostálními prostory probíhají mezižeberní tepny, žíly a nervy.

 

Proč je to důležité?

  • Zlomeniny žeber jsou velice časté a doprovázejí poranění hrudníku. Kromě bolesti a problémů s dýcháním může vzácněji dojít k poškození tkání a orgánů dislokovanými úlomky. Více najdete v příslušném textu.

  • Krční žebro je nadpočetné žebro, které se u některých lidí může vyskytovat nad prvním žebrem a svou přítomností může utlačovat lokálně probíhající cévy a nervy. Více informací najdete v příslušném textu.

  • Cévy a nervy v mezižeberních prostorech probíhají vždy těsně pod dolní hranou horního žebra. Pokud provádíme vpich do mezižeberního prostoru, což je nutné například při odsátí pleurálního výpotku, měli bychom jehlu po vyhmátnutí mezižeberního prostoru vbodnout při horním okraji dolního žebra, kde cévy a nervy nevedou. Nejlepší k pochopení je to na obrázku níže.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů