Ductus thoracicus (hrudní mízovod) j v podstatě největší lymfatickou cévou našeho organizmu. Dosahuje délky asi 40 centimetrů a je široký několik milimetrů. Vzniká soutokem řady menších cév, začíná v úrovní břicha rozšířením označovaném jako cisterna chyli a následně probíhá při páteři těsně před obratli směrem vzhůru až do oblasti krku, kde se stáčí doleva a vlévá se do levé vena subclavia.

Ductus thoracicus odvádí lymfu z většiny tkání našeho těla. Výjimku tvoří pravá polovina hlavy a krku, pravá horní končetina a pravá horní část hrudníku, které jsou drénovány taktéž důležitou, ale o hodně menší lymfatickou cévou ductus lymphaticus dexter.

 

Proč je to důležité?

  • Problematika ductus thoracicus v zásadě odpovídá obecné problematice lymfatických cév, ale klinicky je zde speciální otázka jeho poškození. Poškození ductus thoracicus může doprovázet některá větší traumata, může být komplikací některých operací a může k němu dojít i vlivem lokálně rostoucích maligních tumorů. Při narušení stěny ductus thoracicus pak může dojít k vytékání lymfy do pleurální dutiny (chylothorax). Při diagnostické punkci vzniklého výpotku je nasáta kalná mléčná tekutina bohatá na lipidy.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů