Skip to main content
 


Praxe 10

10. Předoperační interní vyšetření, stratifikace operačního rizika

 

 

Předoperační interní vyšetření se praktických lékařů dotýká u většiny elektivních výkonů. Jde o vyšetření hrazené praktickým lékařům ze ZP pod kódem 01185. O tom, zda je v dané situaci praktický lékař oprávněn vyšetření provést, a jakou má mít vyšetření podobu, se musí rozhodnout podle doporučeného postupu MZČR.

 

Cílem předoperačního vyšetření je zhodnotit kardiovaskulární, plicní a metabolické rezervy pacienta ve vztahu k výkonu a případně indikovat určitá opatření, která by měla být u daného pacienta perioperačně provedena.

 

Interní předoperační vyšetření dospělých provádí praktický lékař nebo internista, spolupracují při tom s chirurgem a anesteziologem. Platnost předoperačního vyšetření je obvykle 1 měsíc (nedošlo-li ke změně zdravotního stavu pacienta).

 

Stratifikace operačního rizika

Operační riziko závisí na několika faktorech:

polymorbidita – vyšší množství komorbidit zvyšuje operační riziko

věk pacienta – věk nad 70 let výrazně zvyšuje riziko komplikací

akutnost operace – akutní operace mají vyšší riziko než operace elektivní

závažnost výkonu – malé výkony mají 1-2% komplikací, střední 8% a velké 13%

 

Postup

1. Pacienta zařadíme podle komorbidit do ASA skupiny (ASA I-V).

2. Určíme typ výkonu (A-C).

3. Potvrdíme svou kompetenci k provedení vyšetření, nebo pacienta odešleme k internistovi.

4. Provedeme předoperační vyšetření

 

 

 

Součásti předoperačního vyšetření

Předoperační vyšetření zahrnuje anamnézu (zejména RA, OA, FA, AA, abuzus) a fyzikální vyšetření včetně TK a TF. Z dalších vyšetření se vždy provádí moč ch+s, ostatní vyšetření jsou individuální dle ASA a typu operace (krevní náběry, RTG plic, EKG).

 

Krevní náběry

Nejsou nutné u ASA I-II/A, ve všech dalších případech se doporučují orgánově specifické náběry, KO, Quick, APTT

 

RTG plic


 

EKG

 

 

Speciální dodatky

V předoperačním vyšetření bychom měli zdůraznit některá individuální doporučení. S předstihem 24-48 hodin by měl být vysazen metformin, jinak perioperačně se vysazují i ostatní PADy a dočasně jsou glykemie korigovány inzulinoterapií. U pacientů na substituční kortikoterapii pro insuficienci kůry nadledvin se perioperačně doporučuje dávky kortikosteroidů zdvojnásobit. U pacientů s astmatem se doporučuje aplikace kortikosteroidu před zákrokem (např. hydrokortison 100 mg i.v.). U jedinců s vyšším rizikem krevní srážlivosti je vhodné zdůraznit nutnost profylaxe TEN.

 

U urologických, ortopedických a některých gynekologických výkonů bývá požadována kultivace moči, při nálezu asymptomatické bakteriurie je indikováno přeléčení ATB!

 

 

Antiagregancia před operací

- v případě nutnosti se ASA vysazuje 7-10 dnů před zákrokem a další antiagregancia vysazují 5-7 dnů před zákrokem

- u pacientů se středním a vysokým rizikem KV komplikací u nekardiální operace není vhodné ASA vysazovat

- antiagregancia užívaná v primární prevenci je možné bez obav vysadit

- znovunasazení antiagregancií se doporučuje do 24 hodin po zákroku

- u pacientů s koronárním stentem užívajících duální antiagregaci je doporučeno odložení elektivní operace o minimálně 6 týdnů po implantaci metalického stentu a minimálně 6 měsíců po implantaci stentu uvolňujícího léky

 

Užívání ASA před plánovaným CABG se doporučuje bez vysazování. U koronárního stentu s nutností užívat ASA+clopidogrel není vhodné plánovat elektivní zákrok, při akutní operaci se ASA+clopidogrel nedoporučuje vysadit!

 

Warfarin perioperačně

Vysazuje se 3-5 dnů před zákrokem, perioperačně nahrazujeme LMWH, po zákroku při aplikaci LMWH Warfarin nasazujeme do 24 hodin zpět a INR měříme za cca 3 dny.

 

Není nutno vysazovat před extrakcí zubu, operací katarakty, punkcí kloubu, malých kožních excizí, gastroskopie a diagnostické kolonoskopie (u kolonoskopie je ale rozumnější vysadit).

 

NOAC perioperačně

Vysazuje se 1-2 dny před zákrokem, perioperačně nahrazujeme LMWH, u dabigatranu první dávka LMWH po 24 hodinách od poslední dávky dabigatranu, u ostatních NOAC zahajujeme aplikaci místo první nepodané dávky NOAC.

 

Není nutno vysazovat před extrakcí zubu, operací katarakty, punkcí kloubu a u malých kožních excizí.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů