Skip to main content
 


Praxe 12

12. Dlouhodobá a krátkodobá pracovní neschopnost

 

Pracovní neschopnost (PN) je stav, kdy je člověk neschopen vykonávat své dosavadní zaměstnání ze zdravotních důvodů. Týká se pouze zaměstnání, ze kterého se odvádí nemocenské pojištění.

 

Od 01.07.2019 platí, že 1-14. den PN platí náhradu mzdy zaměstnavatel, poté již platí náhradu mzdy stát (podpůrčí doba). Při trvání PN déle než 380 pracovních dnů přestává stát platit náhradu mzdy, není-li PN na základě žádosti prodloužena příslušnou OSSZ. Náhrada mzdy odpovídá 60% průměrného redukovaného výdělku.

 

Krátkodobá PN

Lépe je mluvit o dočasné PN, protože „krátkodobost“ není přesně definována. Jde o PN, která trvá dny až týdny. Vystavuje ji ošetřující lékař, který diagnostikoval nemoc, pro kterou není daný jedinec schopen vykonávat dosavadní pracovní činnost. Tento lékař může nicméně pacienta a jeho PN následně předat lékaři jiné odbornosti (např. praktickému lékaři). PN nevystavuje lékař LSPP a RZP!

 

Krátkodobá PN může být vystavena zpětně max. 3 kalendářní dny, o schválení delšího časového úseku lze požádat OSSZ. Při PN je možné stanovit vycházky s omezením maximálně 6 hodin denně, které musí být mezi 07:00 a 19:00. Výjimky v délce trvání vycházek je nutno řešit s revizním lékařem a mělo by jít o vážné diagnózy (onkologická onemocnění). Dalším důležitým faktem je možnost změny místa pobytu během trvání PN.

 

Pokud pracovní neschopnost trvá déle než 14 dní, je důležité aby včas přišly peníze z nemocenského od OSSZ. Pro to je nutné, aby ošetřující lékař nemocnému vypsal tzv. Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény („Lístek na peníze“). Minimálně každý měsíc pracovní neschopnosti by měl nemocný odevzdat svému zaměstnavateli alespoň jeden „Lístek na peníze“.

 

 

Části PN

I. dílHlášení OSSZlékař odešle na OSSZ nejpozději třetí pracovní den následující po dni, v němž bylo vydáno rozhodnutí o vzniku DPN.

 

II. dílPrůkaz práce neschopného (žlutý pruh) – Práce neschopný člověk jej nosí u sebe, po ukončení DPN jej předává lékaři, který DPN ukončil.

 

III. díl Hlášení zaměstnavateli (modrý pruh) – Nemocný člověk jej donese svému zaměstnavateli.

 

IV. dílŽádost o nemocenské (růžový pruh) – Lékař jej předává nemocnému. Po 14 dnech trvání DPN jej dotyčný předává zaměstnavateli. Tento díl zakládá nárok na nemocenskou.

 

V. dílRozhodnutí o ukončení DPN (růžový pruh) – Lékař si jej nejprve ponechává u sebe, předává jej pacientovi až při ukončení DPN. Pacient jej následně předává zaměstnanci.
 

 

PN ukončuje ošetřující lékař:

a) pokud je z jeho pohledu dotyčný jedinec schopen vykonávat své dosavadní zaměstnání

b) po 180 dnech trvání PN, je-li zdravotní stav ustálen (většinou se nedělá)

c) pokud se pacient nedostaví na domluvenou kontrolu (většinou se nedělá)

d) do 30 dnů po uznání invalidity

 

 

Dlouhodobá PN

Po 180 dnech trvání PN přichází ošetřujícímu lékaři upozornění od OSSZ s doporučením, že v případě ustáleného zdravotního stavu může být PN ukončena. Pokud má lékař podezření, že vlivem základního onemocnění došlo k poklesu pracovní schopnosti alespoň o 35%, měl by nemocnému poradit, aby si požádal o nárok na invalidní důchod. Po úspěšném uznání invalidity musí být PN ukončena do 30 dnů od jejího uznání.

 

Po 380 pracovních dnech PN končí podpůrčí doba a nemocnému pak není vyplácena náhrada mzdy. Podpůrčí oba může být nicméně opakovaně prodloužena příslušnou OSSZ na základě žádosti. Prodloužení je vždy možné na 3 měsíce a to maximálně o 350 dnů.

 

Pokud PN trvala déle než 6 měsíců u kategorie rizika 1, případně déle než 8 týdnů u kategorie 2 a výše, měl by zaměstnavatel před přidělením práce přikázat provedení mimořádné pracovní prohlídky.

 

 

Pozn: Problematika uchazeče o práci evidovaného Úřadem práce
Uchazeč je dočasně neschopen, pokud:
a) není schopen plnit své povinnosti, tj. navštěvovat Úřad práce, nebo
b) není schopen zahájit výkon konkrétní práce, kterou mu Úřad práce zajistil v době, kdy již byl nemocen, ale mohl plnit povinnosti uchazeče o práci, tj. docházet na Úřad práce

V takových případech lékař vydává „potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání zdůvodu nemoci nebo úrazu“. Toto potvrzení není klasickou PN a nelze jej běžně vydat zpětně.

Potvrzení má dvě základní části:
1. Potvrzení o ošetření/vyšetření - má 2 listy, lékař vyplní, 1 si ponechá, druhý předá pacientovi, který jej neprodleně odevzdá na Úřadu práce
2. Potvrzení o dočasné neschopnosti – má 3 listy, 1 je předán pacientovi při zahájení nemoci, druhý při ukončení nemoci a třetí si lékař ponechá v dokumentaci
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů