Prostata (předstojná žláza) je žláza v mužském těle, která je součástí pohlavní soustavy. Svou lokalizací je nicméně zdraví prostaty důležité i pro normální funkci vylučovací soustavy. Prostata u dospělého muže obvykle dosahuje velikosti 20x40x30 mm a váží cca 20-40 gramů (váha roste s věkem). Je lokalizována v pánvi pod močovým měchýřem, prochází jí močová trubice a vstupují do ní pravý a levý ductus ejaculatorius, který vzniká spojením stranově příslušného chámovodu (ductus deferens) a semenného váčku. Před prostatou se nachází symfysa a těsně za prostatou je rektum (mezi prostatou a rektem je pouze tenká vrstva vaziva).

V průběhu močové trubice prostatou je v jednom místě vytvořen hrbolek (colliculus seminalis). V jejím středu je zaslepená dutinka známá jako utriculus prostaticus a po obou stranách je vývod výše zmíněného pravého a levého ductus ejaculatorius.

Schéma - předozadní řez prostatou se znázorněním colliculus seminalis a jeho okolí

 

Stavba prostaty

Na povrchu prostaty je vazivové pouzdro, uvnitř se nachází žlázová, vazivová a svalová tkáň. Parenchym prostaty obsahuje desítky (až 50) drobných tubuloalveolárních žláz tvořících prostatický sekret, které vedou do kanálků ústících přímo do močové trubice. Stěna těchto vývodů je tvořena dvěma vrstvami epitelu - vnitřní je cylindrický a zevní je kubický. Kolem žláz a vývodů je podpůrné fibromuskulární stroma. Celkově lze říci, že parenchym prostaty je z asi 2/3 tvořen žlázovou tkání a zbylá 1/3 je fibromuskulární (vazivo a hladká svalovina).

Prostatu je možné rozdělit na několik zón. Česká a anglosaská terminologie se v tomto poněkud liší, mně osobně přijde lepší ta anglosaská :

  • Centrální zóna se nachází okolo pravého a levého ductus ejaculatorius.

  • Přechodní zóna se vyskytuje v centru prostaty okolo močové trubice.

  • Periferní zóna tvoří většinu tkáně prostaty a vyskytuje se spíše v zadní části prostaty, je zde přítomna většina prostatických žlázek ústících do močové trubice. Tato zóna bývá častěji postižena záněty a tumory, na druhou stranu je nejlépe hmatná při vyšetření konečníku prstem (vše viz níže).

  • Fibromuskulární stroma se nachází v přední části žlázy. Jak z názvu vyplývá, dominuje zde vazivo a hladká svalovina, nejsou zde přítomny žlázy. Tato část je schopna největší kontrakce s následným vypuzením prostatického sekretu.

Schéma - boční řez prostatou s jednotlivými zónami

 

Funkce prostaty

Prostata vytváří prostatickou tekutinu, která tvoří asi 30% ejakulátu. Je lehce kyselá, obsahuje řadu enzymů, které udržují semeno v tekuté formě (velice důležitý je enzym PSA), živiny a minerály, čímž je usnadněno přežití spermií v pohlavní soustavě ženy a zvyšuje se šance na oplodnění vajíčka. 

Při ejakulaci dochází vlivem sympatiku ke kontrakci prostaty a vytlačení prostatické tekutiny, která je z organizmu vypuzena se zbytkem ejakulátu. Souběžně dochází ke kontrakci svaloviny mezi močovým měchýřem a močovou trubicí, což brání retrográdní ejakulaci.

 

Cévní a nervové zásobení prostaty

Prostata je zásobena tepennou krví z několika párových tepen, především z arteria pudenda interna, arteria vesicalis inferior a arteria rectalis media. Žilní krev z prostaty odtéká cestou žilních pletení do levé i pravá vena iliaca interna.

Prostata je inervována parasympatikem (sakrální oblast parasympatiku z míchy S2-S4) i sympatikem. Autonomní nervový systém ovlivňuje prostatickou sekreci a hladkou svalovinu prostaty.

 

Proč je to důležité?

  • Prostata je poměrně dobře vyšetřitelný orgán. Pohmatem ji lze nepřímo vyšetřit při vyšetření konečníku prstem (těsně naléhá na přední stěnu konečníku), bývá dobře hodnotitelná ultrazvukem včetně změření její velikosti a vzorky tkáně k histologickému vyšetření lze získat její biopsií. Z žilní krve lze diagnostikovat jako tumor marker enzym PSA, jehož hladina koreluje s velikostí prostatické tkáně a výrazněji roste u tumoru prostaty.

  • Nejčastějším medicínsky významným stavem postihujícím prostatu je její zvětšení. Vzhledem k lokalizaci prostaty je jedním z hlavních důsledků porucha odtoku moči různého stupně.

  • Záněty prostaty (prostatitidy) jsou klinicky významné infekční stavy, které můžeme rozdělit na akutní a chronické. Akutní bývají značně dramatické a silně bolestivé, chronické snižují kvalitu života a nejsou jednoduše léčitelné. Více najdete v příslušném textu.

  • Zhoubné nádory prostaty představují jedny z nejčastějších maligních tumorů muže a jejich incidence roste s věkem. Histologicky jde o adenokarcinomy vycházející ze žlázového epitelu, nejčastěji je postižena zadní periferní zóna. Více informací o této chorobě najdete v příslušném textu.

  • Histologické hodnocení je u prostaty velice důležité nejen k odlišení benigních a maligních změn, ale i ke zhodnocení diferenciace (a od toho odvozené nebezpečnosti) maligního tumoru. Toto hodnocení u prostaty označujeme jako Gleasonovo skóre.

  • V blízkosti prostaty probíhají nervové a cévní svazky důležité pro inervaci a zásobení kavernózních těles penisu, proto po radikálních operacích prostaty často vzniká porucha erekce. Kromě toho je zvýšené riziko narušení svěrače močové trubice se vznikem inkontinence moči

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů