Ductus deferens (chámovod) je párová trubicovitá struktura, která je důležitou částí pohlavní soustavy muže. Ductus deferens je poměrně dlouhý, dosahuje délky přes 40 cm a funkčně spojuje oblast nadvarle s močovou trubicí.

Ductus deferens vystupuje z nadvarlete a ve svém prvním úseku probíhá jako součást tzv. funiculus spermaticus (semenný provazec obsahující ductus deferens, vazivo, nervová vlákna, krevní a lymfatické cévy).

Po průchodu tříselným kanálem se ductus deferens dostává se do malé pánve, stáčí se a zezadu míří k močovému měchýři. Zde se ductus deferens rozšiřuje (tzv. ampula) a následně napojuje na stranově příslušný semenný váček a tím vzniká tzv. ductus ejaculatorius, který se zanořuje do prostaty a uvnitř její tkáně ústí do močové trubice.

 

Stavba

Stavba ductus deferens je obdobná jiným dutým trubicovitým orgánům našeho těla. Lumen je ohraničeno epitelem (dvojřadý cylindrický epitel s bazálními buňkami), pod ním je vazivová lamina propria, následuje silná svalová vrstva (tenká vnitřní longitudinální, střední cirkulární a zevní longitudinální) a nad ní je vazivo, v němž probíhají větší doprovodné cévy a nervy.

 

Cévní a nervové zásobení

Tkáň ductus deferens je zásobována větvemi z arteria vesicalis superior. Žilní krev je odváděna zejména žilou známou jako vena testicularis. Základní inervace ductus deferens je sympatická.

 

Funkce ductus deferens

Ductus deferens má za úkol transportovat spermie z nadvarlete do močové trubice. Díky činnosti sympatiku dochází při ejakulaci ke silné kontrakci jeho hladké svaloviny a vypuzení spermií spolu s obsahem semenných váčků do močové trubice.

 

Proč je to důležité?

  • Cílené oboustranné přerušení ductus deferens je podstatou chirurgického zákroku známého jako vasektomie.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů