Zpětná ejakulace (retrográdní ejakulace) je velice nepříjemný problém, který trápí některé muže. Je to značná potíž, která narušuje sexuální život a může narušit i mužskou plodnost.

 

Ejakulace děj neovládaný vůlí, při kterém dojde k vypuzení spermatu z pohlavního ústrojí do močové trubice a penisem ven. Pohlavní cesty vyúsťují do močové trubice v oblasti prostaty relativně blízko pod močovým měchýřem, průniku spermatu do močového měchýře brání svěrač, který se automaticky uzavře. Celý děj je spojen s příjemným pocitem známým jako tzv. orgazmus.

 

Příčiny

Zpětná ejakulace vznikne, když zmíněný svěrač umístěný v dolní části močového měchýře nepracuje správně a při ejakulaci se neuzavře.

 

1. Nemoci centrálního nervového systému – Funkce svěračů může být narušena při onemocněních mozku jako jsou mozkové mrtvice, roztroušená skleróza) a mozkové nádory. Do této skupiny patří i narušení funkce svěračů při přerušení míchy.

 

2. Poškození místních nervů – K poškození nervů v blízkosti močového měchýře a prostaty může dojít v rámci polyneuropatií (typicky u cukrovky) a při chirurgických zákrocích (operace na močovém měchýři, operace zvětšené prostaty a rakoviny prostaty).

 

3. Léky - Centrální nervový systém může být ovlivněn i psychiatrickými léky jako jsou antidepresiva a antipsychotika, zpětná ejakulace byla popisována i u některých léků na vysoký tlak a léků na zvětšenou prostatu.

 

4. Zúžení močové trubice – Zúžení se může projevit nejen poruchou odtoku moči a obtížemi při močení, ale i zpětnou ejakulací. Je to vcelku logické – zúžené místo způsobí překážku ejakulátu a ten je pod tlakem vytlačen přes svěrač do močového měchýře.

 

 

Projevy

Při retrográdní ejakulaci dohází při pohlavním styku (nebo při masturbaci) k normálnímu sexuálnímu vzrušení, které je zakončeno orgasmem, ale nedojde k vystříknutí ejakulátu z močové trubice. Tato situace se označuje jako tzv. suchý orgasmus. Pokud se stav opakuje, je narušena schopnost muže úspěšně oplodnit partnerku.

 

 

Diagnostika

Diagnóza je stanovena na základě rozhovoru s pacientem a urologickém vyšetření včetně vyšetření moči, v níž je po zpětné ejakulaci abnormálně velké množství spermií. Po samotném určení přítomnosti zpětné ejakulace je pak vhodné pátrat po její příčině.

 

 

Léčba

Je-li to možné, je nutné odstranit vyvolávající příčinu. Nejsnadnější je vysazení vyvolávajících léků. Samotná terapie poruchy svěrače u postižení nervů a nervového systému je svízelná, někdy paradoxně pomáhají určité typy antidepresiv a léků zvyšujících stah svěrače močového měchýře. Pokud nejde situaci vyřešit, u muže se velmi výrazně snižuje plodnost a musí s partnerkou případně využít metod asistované reprodukce.


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů