Nezhoubné zvětšení prostaty (aneb benigní hyperplazie prostaty aneb zbytnění prostaty) je u mužů velmi častým onemocněním, po 80. roce života se nachází až u 8 z 10 mužů. Není to onemocnění vážné, má však často nepříjemné projevy snižující kvalitu života, někdy mohou vzniknout život ohrožující komplikace, a co je velmi důležité – nezhoubné zvětšení prostaty není snadné bez provedení jistých vyšetření odlišit od obávané rakoviny prostaty.

Nezhoubné zvětšení prostaty je stav, kdy se buňky tohoto orgánu začnou více množit a to vede ke zvětšení prostaty. Prostata je žláza nacházející se u mužů v oblasti pánve pod močovým měchýřem a anatomicky velmi blízko ke stěně konečníku. Je součástí pohlavní soustavy muže. Prostatou prochází močová trubicemočového měchýře směrem k penisu. Při ejakulaci se z drobných žlázek tvořících strukturu prostaty uvolňuje prostatický sekret a ten pak tvoří až 1/3 objemu ejakulátu. Látky obsažené v této prostatické tekutině jsou důležité pro delší přežívání spermií v pohlavním ústrojí ženy, pro pohyb spermií, způsobují stahy děložního svalstva a mají mnoho dalších funkcí. Funkce prostaty je tedy úzce spojená s rozmnožováním člověka.

 

Příčiny: Jaké jsou příčiny, které způsobují nezhoubné zmnožení buněk prostaty? Není to zcela vyřešená problematika, ale zdá se, že za tím stojí vyšší věk a působení pohlavních hormonů. Předpokládá se, že vliv na zbytnění prostaty má jak klasický mužský hormon testosteron, tak ženské estrogeny (které se ovšem u mužů v malé míře vyskytují také). S rostoucím věkem u muže hladina testosteronu klesá a hladina estrogenů roste. Tato hormonální nerovnováha pak má za následek větší citlivost buněk prostaty na hormony a jejich zmnožení.

 

Projevy: Znovu zdůrazňuji fakt, že projevy benigní hyperplazie prostaty mohou být samy o sobě prakticky neodlišitelné od projevů počínající rakoviny prostaty. Projevy nezhoubného zvětšení prostaty jsou způsobeny tím, že zvětšená prostata utlačuje a zužuje močovou trubici, která prostatou prochází. K projevům jejího útlaku patří zejména pocit nedokonalého vyprázdnění močového měchýře, častější močení v noci, odtok tenkého proudu moči a přerušované močení. Nejde většinou o nijak dramatické příznaky a mnoho mužů s nimi urologa ani nenavštíví.

Schéma - Zúžení močové trubice zvětšenou prostatou

 

Komplikace: Komplikace zvětšení prostaty mohou být i život ohrožující. Při narušeném vyprazdňování močového měchýře zúženou močovou trubicí může dojít k tomu, že se do moči nahromaděné v močovém měchýři dostanou bakterie. Vzniká pak infekce močových cest, která může postihnout i ledviny a dostat se do krve (hrozí její otrava). Tuto komplikaci je nutné neprodleně léčit antibiotiky. Další možnou komplikací je úplný uzávěr močové trubice s náhlou zástavou močení. V takovém případě je nutné močové cesty rychle zprůchodnit.

 

Diagnostika: Vzhledem k anatomické poloze prostaty je možno při projevech jejího zvětšení provést digitální (tj. prstem) vyšetření prostaty přes konečník. Jedná se o součást vyšetření per rectum. Lékař vstrčí prst v rukavici namazané gelem do konečníku a je schopný přes stěnu konečníku vyšetřit prostatu hmatem, čímž zjistí její tuhost. Udává se, že zdravá prostata normální velikosti i prostata nezhoubně zvětšená mají být měkké a dobře prohmatné. Nahmatá-li lékař prostatu tvrdou, může to být známkou nádorového procesu.

U podezření na zbytnění prostaty se dále provádí test na PSA. PSA je látka zvaná Prostatický Specifický Antigen. PSA je látka tvořená zdravými i nádorovými buňkami prostaty. Podstata vyšetření je v tom, že většinou koncentrace PSA v krvi u nenádorového zvětšení prostaty sice stoupne, nikoliv však do hodnot typických pro rakovinu prostaty. PSA je tedy ideálním tumor markerem.

Další možností vyšetření prostaty je starý dobrý ultrazvuk, který má uplatnění v zjištění struktury prostaty a v odhalení případného nádorového procesu. V případě obav z nádorového procesu lze vyšetření doplnit biopsií prostaty (odebrání vzorku prostaty tenkou jehlou). 

 

Prevence: Prevence vzniku zbytnění prostaty není dost dobře možná. Prevenci pokročilé formy onemocnění je pak včasná diagnostika a léčba nemoci v jejích počátečních stádiích.

 

Léčba: Použít lze léky a uvažovat se dá o chirurgickém řešení. Popíšu možnosti léčby jen velmi zběžně, o jednotlivých možnostech vám konkrétněji a detailněji řekne váš ošetřující lékař. Základem jsou léky na zvětšenou prostatu. Používají se například léky ze skupiny tzv. alfa-blokátorů, inhibitorů 5-alfa-reduktázy a určitých fytofarmak. Další možností je chirurgické řešení, kdy se provádí operační odstranění prostaty. Operace může být vedena buď přes močovou trubici (transuretrálně), nebo jako klasický chirurgický zákrok přes břišní stěnu.


Zdroje
https://www.nhs.uk
https://www.webmd.com
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů