Porucha odtoku moči je poměrně častým problémem, se kterým se v interní medicíně setkáváme. Mnohdy se podaří problém rychle a účinně odstranit, jindy se však za hromaděním moči skrývá řada závažných nemocí, jejichž léčba může být obtížná.

 

Příčiny: Odtok moči může být narušen ve kterékoliv části močového traktu. Zatímco při postižení v místě ledviny nebo močovodu (párové orgány) může být nenápadné a nemocný může zdánlivě normálně močit, porucha v místě močového měchýře a močové trubice může být spojena s úplnou zástavou močení.

 

1. Močové kamenyMočový kámen, který se zasekne v některé části močových cest může vést k uzávěru a poruše odtoku moči. Nejčastěji se to stává v ledvinné pánvičce nebo v močovodu.

 

2. Nádory močových cest – Zúžit a uzavřít močové cesty může svým růstem například rakovina ledviny, rakovina močovodu a rakovina močového měchýře.

 

3. Jiné nádory – U muže je nutno zmínit zejména rakovinu prostaty, při které dochází k zúžení nebo uzávěru močové trubice pod odstupem z močového měchýře. U žen jsou to zejména gynekologické nádory, protože gynekologická soustava má anatomicky k vylučovací soustavě velmi blízko. Zmínit můžeme například rakovinu vaječníku a rakovinu dělohy.

 

4. Zúžení močové trubice – Choroby spojené se zúžením močové trubice (zejména zvětšená prostata u mužů, pozánětlivá zúžení po opakovaných infekcích) narušují odtok moči z močového měchýře a způsobují nemocnému poměrně citelné obtíže.

 

5. Krevní sraženiny – Celá řada chorobných stavů, které vedou k většímu krvácení do močového traktu a nálezu krve v moči, může způsobit poruchu odtoku moči. Sražená krev je totiž schopná ucpat močové cesty poměrně spolehlivě.

 

6. Cizí tělesa – Jedná se hlavně o objekty záměrně vsunované do močové trubice v rámci sexuálního uspokojení.

 

7. Těhotenství – Zvětšená děloha u těhotné ženy může utlačovat okolní orgány včetně močového traktu a tím narušit odtok moči.

 

8. Vesikoureterální reflux (VUR) - Jde o funkční poruchu odtoku moči, která se objevuje u dětí. Jde o narušení správného funkčního a anatomického vztahu močového měchýře a močovodů, při kterém se moč vrací z močového měchýře zpět.

 

9. Podkovovitá ledvina - Tato vrozená abnormalita může způsobit poruchu odtoku moči, protože tkáň podkovovité ledviny může utlačit některý z močovodů.

 

10. Poranění míchy – Akutní poranění míchy mívá za následek poruchu inervace močového měchýře, při které dočasně vyhasne schopnost vypudit moč. Tento stav označujeme jako míšní šok a trvá asi 14 dnů. Po této době se obnoví alespoň mimovolní vylučovací reflex při naplněném močovém měchýři, tj. močový měchýř se nezávisle na vůli vyprázdní při jeho naplnění.

 

11. Retroperitoneální fibróza - Při tomto procesu dochází k nadměrné tvorbě vaziva v anatomickém prostoru známém jako retroperitoneum, kde se mimo jiné nachází ledviny, močovody, břišní aorta a dolní dutá žíla. Vazivo obvykle stlačí močovody a naruší tak odtok moči z ledvin za vzniku hydronefrózy.

 

Projevy: Záleží samozřejmě na příčině poruchy odtoku, ale obecně řečeno může být uzávěr močových cest spojený s kolikovitými bolestmi (ledvinová kolika), které jsou způsobeny stahy hladké svaloviny močových cest snažící se překážku odstranit. Stagnující moč se stává živnou půdou pro bakterie a vznikají tak opakující se infekce močových cest. Začne-li hromadící se moč rozšiřovat horní část močovodu a utlačovat ledvinu, pak vzniká tzv. hydronefróza se všemi možnými komplikacemi (záněty ledvin, selhávání ledvin). Pokud dojde k přeplnění a zvětšení močového měchýře, může se postiženému viditelně zvětšit břicho v podbřišku, pohmatově je v tomto místě tuhé a někdy i bolestivé.

 

Léčba: Je nutno co nejrychleji zajistit odtok moči zprůchodněním močových cest, či vytvořením dočasné (a někdy i trvalé) nefrostomie nebo epicystostomie.


Zdroje
https://patient.info
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů