Močová trubice (urethra, uretra) je orgán, který je sice společný pro obě pohlaví, ale v její anatomii a funkci jsou u mužů a žen značné odlišnosti, které mají své klinické důsledky. U obou pohlaví vystupuje močová trubice z močového měchýře a ústí na povrchu těla.

 

Stavba mužské močové trubice

Mužská urethra je výrazně delší než ženská, dosahuje délky cca 20 centimetrů. Prochází prostatou a ústí na špičce penisu. Má celkem čtyři části:

  • Preprostatická (intramurální) urethra – V této krátké části lokalizované ve stěně močového měchýře se nachází vnitřní svěrač močové trubice (musculus sphincter urethrae internus).

  • Prostatická urethra – Toto je velice důležitá část močové trubice, prochází vertikálně prostatickou tkání a uvnitř prostaty do močové trubice párově ústí pohlavní cesty (pravý a levý ductus ejaculatorius vznikající napojením stranově příslušného semenného váčku na ductus deferens).

  • Membranózní urethra – Tato část uretry je velice krátká a úzká. Má délku cca 1-2 cm a opět je velice důležitá, protože je zde umístěn vnější svěrač močové trubice (musculus sphincter urethrae externus).

  • Spongiozní urethra – Probíhá penisem (uvnitř corpus spongiosum) a končí na jeho špičce. Do močové trubice zde ústní některé drobné žlázky (vícečetné uretrální žlázky a u muže párová bulbouretrální žláza - Cowperova žláza).

Schéma - urethra u muže

 

Stavba ženské močové trubice

Ženská močová trubice je výrazně kratší, dosahuje délky asi 4-5 centimetrů. V průběhu ženské urethry má její svalovina dvě vrstvy. Vnitřní cirkulární vrstva svaloviny vytváří vnitřní svěrač (musculus sphincter urethrae internus) a zevní podélná vrstva svaloviny vnější svěrač močové trubice (musculus sphincter urethrae externus). Močová trubice u ženy vyúsťuje na vulvě mezi ústím vaginy a klitorisem.

 

Základní histologie močové trubice

Uvnitř lumen močové trubice je přítomen epitel, pod ním je vazivová vrstva, níže cirkulární a longitudinální vrstva svaloviny a zevně další vazivo. Svalová vrstva místy zmohutňuje ve svěrače (viz níže). U muže jsou v jednom úseku přítomny vývody dvou větších bulbouretrálních žláz (viz výše).

Detailnější informace o epitelu: V horní části močové trubice je přítomen specifický epitel známý jako urotel (přechodný epitel), který se vyskytuje i v dalších částech vylučovací soustavy. Je vrstevnatý, bazálně bývají kubické buňky, uprostřed buňky hexagonální a nejpovrchověji jsou velké buňky, které často mívají více jader. Tento epitel je při naplnění lumen tekutinou dobře roztažitelný a navíc je nepropustný pro vodu, takže nedochází ke vstřebávání moči zpět do těla. Směrem k vyústění močových cest se epitel postupně mění na vrstevnatý dlaždicový nerohovějící.

Schéma - urotel

 

Inervace močové trubice

Zcela zásadní je inervace obou svěračů. Vnitřní svěrač (musculus sphincter urethrae internus) je tvořen hladkou svalovinou, není ovládán vůlí a je inervován především sympatikem (zvyšuje jeho tonus). Vnější svěrač (musculus sphincter urethrae externus) je tvořen příčně pruhovanou svalovinou, je ovládán vůlí a inervován ze sakrální míchy, vlákna do svěrače jdou cestou nervus pudendus.

U muže dochází ke kontrakci vnitřního svěrače při ejakulaci, což brání tzv. zpětné ejakulaci do močového měchýře.

 

Význam močové trubice

U žen je močová trubice součástí vylučovací soustavy a její funkcí je proto vylučování moči z organizmu. U mužů představuje močová trubice společné vyústění vylučovací a pohlavní soustavy a kromě vylučování moči je nutná pro ejakulaci.

 

Proč je to důležité?

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů