Gleasonovo skóre je velmi důležitý termín pro urology, který se přesněji řečeno týká rakoviny prostaty. Skóre nám pomáhá hodnotit agresivitu nádoru a určit prognózu.


Provedení: Hodnocení Gleasonova skóre vyžaduje získat vzorky prostatické tkáně při biopsii prostaty. Tyto vzorky mohou být následně histologicky vyšetřeny pod mikroskopem a při nálezu nádorové tkáně můžeme vypočítat zmíněné skóre.


Počítání skóre: Nádorovou tkáň hodnotíme pod mikroskopem a podle její vyzrálosti dáváme čísla od 1 do 5. Číslem 1 je hodnocen nejvíce vyzrálý (diferencovaný) a ohraničený nádor, zatímco číslo 5 dáváme nejméně vyzrálému nádoru, který se aktivně šíří do okolní zdravé tkáně. Platí, že čím je nádor méně diferencovaný, tím je agresivnější, a proto je nádor s vyšším číslem nebezpečnější. Toto ovšem není výsledné Gleasonovo skóre.

Gleasonovo skóre spočítáme tak, že zjistíme, který typ nádorové tkáně je nejčastější, a který je druhý nejčastější. Jakmile to vyhodnotíme, sečteme jejich čísla dohromady. V případě, že nacházíme pouze jeden typ nádorové tkáně, sečteme dvě stejná čísla Výsledné Gleasonovo skóre tak může teoreticky nabývat hodnot od 2 (1+1) do 10 (5+5), v drtivé většině případů je 6-10.


Vyhodnocení: Čím je Gleasonovo skóre vyšší, tím je rakovina prostaty nebezpečnější, a tím je prognóza nemocného muže horší. Hodnota skóre není samozřejmě jediným vodítkem pro další postup, kombinujeme ji s hodnotou PSA, výsledky zobrazovacích metod a informacemi o celkovém stavu pacienta. Na základě toho se lékaři následně rozhodují pro ozařování, operaci, hormonální terapii nebo jejich kombinaci.


Zdroje
https://www.pcf.org
https://www.prostateconditions.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů