Močovou inkontinenci můžeme definovat jako nechtěný únik moči, který je neovladatelný vůlí. U mužů se vyskytuje minimálně, jde však o problém celé řady žen vyššího věku (udává se až u třetiny žen, je mnohem častější než inkontinence stolice). Značně zhoršuje kvalitu života, způsobuje hygienické těžkosti a žena pro jistý pocit studu ne vždy vyhledá lékaře (což je chyba).

Močová inkontinence se rozděluje na několik typů, z nichž nejčastější je stresová a urgentní inkontinence. Stresová inkontinence znamená samovolný únik moči při zvýšení nitrobřišního tlaku, tj. například při kašli, při smíchu apod. Urgentní inkontinence znamená náhle vzniklé nepříjemné nucení na močení, které žena nakonec neovládne a dojde k úniku moči. Málo častým typem je tzv. inkontinence z přeplnění, která souvisí s narušeným odtokem moči z měchýře (bližší vysvětlení viz níže).

 

Příčiny:

  • Nejčastějšími příčinami stresové inkontinence je narušení funkce svalů a vazů pánevního dna, které udržují správné postavení močové trubice a tím zajišťují správnou funkci svěračů. V oslabení tohoto svalového aparátu mohou hrát roli faktory, jako je nedostatečná fyzická aktivita, obezita, nadměrné a časté zvyšování nitrobřišního tlaku (chronický silný kašel, přenášení těžkých předmětů apod.) a prolaps dělohy. Obtíže se většinou zhoršují vlivem hormonálních změn v- a po přechodu.

 

Projevy: Jak již bylo zmíněno výše, je hlavním projevem únik moči a to buďto náhlý bez nucení, nebo přecházený náhlým a nekontrolovatelným nucením. Dále mohou být přítomny příznaky, jako jsou nadměrně časté epizody močení během dne, pálení a řezání při močeni a časté noční močení.

 

Diagnostika: Poruchy spadají do kompetence urologů a gynekologů. Zejména gynekologové se o poruchy udržení moči úzce zajímají a byl vytvořen podobor gynekologie, který se problémy s močením zabývá (tzv. urogynekologie). Urogynekologická vyšetření spočívají poměrně klasicky v anamnéze (charakter a četnost obtíží, jiné problémy, užívané léky) a fyzikálním vyšetření pacientky. Jsou k dispozici i speciální dotazníky, které pomohou určit, kterým typem a jakým stupněm závažnosti inkontinence pacientka trpí. Vhodné je vyšetření moči, hlavně k vyloučení močových infekcí jako původce dočasné urgentní inkontinence. Ze zobrazovacích metod je vhodné provést ultrazvuk břicha se zaměřením na močový měchýř a jeho okolí. V urogynekologické ambulanci se provádí i speciální urodynamická vyšetření, při kterých se měří funkční tlaky v různých částech močových cest v klidu a při zvýšení nitrobřišního tlaku. Při podezření na neurologickou příčinu potíží je nutné i vyšetření neurologem.

 

Léčba: Základem léčby i prevence stresové inkontinence je pravidelné posilování svalů pánevního dna a prevence vzniku obezity. U žen po přechodu může být gynekologem někdy předepsána i hormonální léčba, ta však má svoje rizika není možné ji doporučit všem ženám. Velmi účinnou formou pomoci jsou malé gynekologické zákroky, při kterých se do oblasti pánevního dna voperuje speciální TVT páska (TVT – Tension-free transVaginal Tape), která mechanicky podporuje močovou trubici a tím umožní správnou funkci svěrače. Zjistíme-li že za inkontinencí stojí jakákoliv jiná choroba (infekce, nádory, neurologická onemocnění aj.), pak je nutné léčit primárně tuto chorobu.

 

Zdroje
https://www.medicalnewstoday.com
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů