Název arteria pudenda mají tři párové tepny – arteria pudenda interna, arteria pudenda externa superficialis (povrchová) a arteria pudenda externa profunda (hluboká). Arteria pudenda interna je větví arteria iliaca interna, zatímco arteria pudenda externa superficialis et profunda jsou tepny vycházející z arteria femoralis. Všechny tepny vyživují krví oblast hráze a souvisejících tkání (včetně zevních pohlavních orgánů). Z arteria pudenda interna vychází arteria rectalis inferior, která zásobuje dolní část rekta.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů