Tenké střevo (intestinum tenue) je nejdelší část trávicí trubice, která navazuje na žaludek a ústí do střeva tlustého. Základní funkcí tenkého střeva je trávení a absorpce živin, kromě toho má střevo význam pro funkci imunitního systému a pro tvorbu endokrinně aktivních sloučenin podílejících se se na regulaci tělesných procesů.

Tenké střevo je rozděleno na tři základní úseky - duodenum, jejunum a ileum. Jejich stavba je obdobná, ale přece jen se v určitých ohledech odlišují (například postupně ubývají okem viditelné cirkulární řasy sliznice, pouze v duodenu jsou přítomny Brunnerovy žlázy, v ileu přibývá lymfatické tkáně a tak podobně). Detailní informace najdete v příslušných textech:

 

Stěna tenkého střeva

1. Sliznice

  • Epitel

  • Lamina propria mucosae

  • Lamina muscularis mucosae

2. Tunica submucosa (podslizniční vazivo)

3. Tunica muscularis propria (hlavní svalová vrstva)

4. Seróza

Sliznice je krytá jednovrstevným cylindrickým epitelem a vybíhá v četné klky, mezi kterými jsou prohlubně známé jako Lieberkühnovy krypty. Toto uspořádání výrazně zvětšuje funkční slizniční povrch, který u tenkého střeva dosahuje asi 250 m2(!).

Buňky sliznice tenkého střeva

  • Enterocyty – Enterocyty tvoří většinu buněk epitelu tenkého střeva. Na povrchu enterocytů směrem do dutiny tenkého střeva se nachází kartáčový lem, který obsahuje řadu trávicích enzymů (např. disacharidázy a dipeptidázy). Enterocyty se podílí na trávení a vstřebávání živin.

  • Pohárkové buňky – Pohárkové buňky produkují mucin, který má zvlhčovat a chránit sliznici.

  • Panethovy buňky – Panethovy buňky se obvykle nachází na dně Lieberkühnových krypt, produkují antimikrobiální látky a podílí se na obraně sliznice před mikroorganizmy.

  • M-buňky – M-buňky jsou specializované buňky imunitního systému, které jsou schopny pohlcovat a prezentovat cizorodé antigeny (jde tedy o typ antigen prezentujících buněk - APC). Pod M-buňkami se ve sliznici obvykle vyskytují lymfatické folikuly. Imunitní systém je nejrozvinutější v ileu, kde jsou lymfatické folikuly nejmohutnější a označujeme je jako Peyerovy plaky. Tuto lymfatickou tkáň považujeme za součást MALT systému.

  • Endokrinní buňky – V tenkém střevě se vyskytují buňky produkující řadu hormonů (např. gastrin, cholecystokinin, sekretin, GIP a další).

  • Kmenové buňky – Takto lze označit některé nediferencované buňky v Lieberkühnových kryptách, které slouží k pravidelné obnově epitelu.

 

Schéma - sliznice tenkého střeva

 

Proč je to důležité?

  • O klinickém významu a onemocněních jednotlivých částí tenkého střeva (duodenum, jejunum, ileum) si přečtěte v příslušných textech.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů