Hlavové nervy jsou skupinou velice důležitých nervů. Společné mají v podstatě jen to, že jejich centra se nachází v mozku. Jinak se odlišují prakticky vším – svým průběhem, inervovanými tkáněmi, typem vedených informací apod. Hlavové nervy jsou párové a značí se římskými čísly I-XII (1-12).

 

Základní typy nervových vláken hlavových nervů

Hned v úvodu je nutné zmínit, že jednotlivé hlavové nervy mohou vést pouze jeden typ zmíněných vláken, nebo jejich kombinace. Všechny typy vláken najdeme například v nervus vagus a nervus glossopharyngeus. Nervus opticus je kupříkladu čistě senzorický, nervus trochlearis je čistě somatomotorický a tak podobně.

Somatomotorická – Vedou motorické informace umožňující hybnost

Somatosenzitivní – Vedou informace o citlivosti z kůže do mozku.

Visceromotorická – Vedou informace ke hladkým svalům, k srdci a ke žlázám.

Viscerosenzitivní – Vedou informace o citlivosti z vnitřních orgánů do mozku.

Smyslová – Vedou informace o některých základních smyslech (chuť, čich, zrak, sluch).

 

Jednotlivé hlavové nervy

O jednotlivých nervech si můžete přečíst níže v uvedených odkazech. Jen dodávám, že jde o základní přehled a jakoukoliv složitější anatomii a přesné průběhy nervů neřeším.

I. Nervus olfactorius

II. Nervus opticus

III. Nervus oculomotorius

IV. Nervus trochlearis

V. Nervus trigeminus

VI. Nervus abducens

VII. Nervus facialis

VIII. Nervus vestibulocochlearis

IX. Nervus glossopharyngeus

X. Nervus vagus

XI. Nervus accessorius

XII. Nervus hypoglossus

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů