Tlusté střevo (intestinum crassum) je konečnou částí trávicí trubice. Tenké střevo (přesněji terminální ileum) do tlustého ústí na Bauhinské chlopni, která zajišťuje jednosměrný tok stolice a brání průniku bakterií z tlustého střeva do tenkého. Tlusté střevo je ve svém průběhu na řadu vydutých úseků, která označujeme jako haustra. Jeho délka se pohybuje mezi 1-1,5 metru.

 

Jednotlivé části tlustého střeva jsou:

 • cékum (caekum) – slepé střevo

 • colon ascendens – vzestupný tračník

 • colon transversum – příčný tračník

 • colon descendens – sestupný tračník

 • colon sigmoideum – esovitý tračník

 • rektum – konečník – je do určité míry specifický, a proto je mu věnován vlastní text

Mezi colon ascendens a colon transverum je ostrý ohyb známý jako hepatální flexura a mezi colon transversum a colon descendens je druhý podobný ohyb známý jako lienální flexura.

 

Stěna tlustého střeva

Stěna tlustého střeva v zásadě odpovídá obecné stavbě trávicí trubice:

1. Sliznice

 • Epitel

 • Lamina propria mucosae

 • Lamina muscularis mucosae

2. Tunica submucosa (podslizniční vazivo)

3. Tunica muscularis propria (hlavní svalová vrstva)

4. Seróza

Na povrchu sliznice je jednovrstevný cylindrický epitel tvořený zejména enterocyty. Sliznice nevytváří klky, ale jsou v ní četné Lieberkühnovy krypty, což jsou v podstatě tuboalveolární žlázy. Podobně jako v tenkém střevě (viz příslušný text) se i zde kromě enterocytů vyskytují pohárkové buňky, M-buňky, kmenové buňky a endokrinně aktivní buňky. Na rozdíl od tenkého střeva se ve sliznici tlustého střeva prakticky nevyskytují Panethovy buňky.

 

Cévy a nervy tlustého střeva

Tepenné zásobení tlustého střeva má dva hlavní zdroje. Pravá polovina tlustého střeva je zásobena větvemi arteria mesenterica superior a levá část včetně většiny rekta je zásobena z arteria mesenterica inferior. Cévy z obou velkých tepen spolu vytvářejí tzv. Riolanovu anastomózu. Pouze nejzevnější část konečníku je zásobována z arteria iliaca interna. Žilní krev z prakticky celého tlustého střeva včetně většiny konečníku odtéká do vena portae, pouze nejzevnější část konečníku je drénována do vena cava inferior.

Nervové zásobení tlustého střeva zajišťuje zejména parasympatikus (do pravé poloviny tračníku cestou nervus vagus, do levé poloviny tračníku cestou vláken ze sakrálního parasympatiku) a sympatikus (z hrudního sympatiku cestou splanchnických nervů přes prevertebrální ganglia). Kromě toho je v trávicí trubici přítomen tzv. enterický systém, který umí fungovat autonomně, nebo je řízen sympatikem a parasympatikem. Představují ho dvě nervové pleteně ovlivňující motilitu, prokrvení a sekreci různých sloučenin trávicí trubice. První pleteň se nachází v submukóze a označuje se jako plexus submucosus Meissneri. Uvnitř muscularis propria mezi vrstvou cirkulární a podélné svaloviny je plexus myentericus Auerbachi.

 

Funkce tlustého střeva

Tlusté střevo je důležité pro vstřebávání vody a minerálů. Kromě toho je v něm velká populace bakterií (tzv. střevní mikrobiom), které zpracovávají některé nestravitelné zbytky a vyrábí vitamin K. Kromě toho se stále více ukazuje, že mikrobiom má význam pro komplexní zdraví jednotlivce a pro správnou funkci imunitního systému.

 

Proč je to důležité?

 • Tlusté střevo je dobře vyšetřitelné pomocí endoskopie (kolonoskopie).

 • Tlusté střevo je v zásadě postradatelné a může být v případě nutnosti chirurgicky celé odstraněno. Po jeho odstranění roste riziko příznaků syndromu krátkého střeva, ale ty jsou nesrovnatelně mírnější než při vyřazení střeva tenkého.

 • Tlusté střevo může být postiženo záněty (tzv. kolitidy), které mohou akutní a chronické, infekční i neinfekční. Více informací najdete v textu o střevních zánětech.

 • Levá polovina tračníku (zejména colon sigmoideum) bývá u mnoha lidí postiženo divertikulózou.

 • V tlustém střevě se poměrně často vyskytují polypy, jejich vícečetný výskyt označujeme jako polypózy. Polypy mohou být nádorové i nenádorové.

 • Velmi významnou problematikou jsou zhoubné nádory tlustého střeva. V drtivé většině jde o adenokarcinomy. Vzhledem k četnému výskytu v české populaci funguje v ČR screeningový program k vyhledávání tohoto typu rakoviny.

 • Specifická problematika a chorobné stavy rekta jsou popsány v příslušném textu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů