Mozkový kmen je dolní část mozku, který propojuje subkortikální struktury koncového mozku s míchou. Podobně jako zbytek mozku je i mozkový kmen tvořen bílou a šedou hmotou mozkovou. V bílé hmotě dominují nervová vlákna, v šedé hmotě dominují neurony. Šedá hmota mozkového kmene má charakter řady jader, která jsou umístěna v bílé hmotě.

Do mozkového kmene řadíme tyto struktury:

Schéma - části mozkového kmene

 

Funkce mozkového kmene

O jednotlivých částech si můžete přečíst v příslušných textech. Platí, že mozkový kmen obsahuje řadu životně důležitých center. Příkladem je dechové centrum, které řídí dýchání. Při poškození tohoto centra dochází k zástavě dechu a ke smrti. Kromě toho je zde vasomotorické centrum regulující tělesnou teplotu a krevní tlak, centra zajišťující bdění a centra zajišťující další mimovolní reflexní děje, jako je například kašelkýchání a zvracení.  Řada výše zmíněných center je uložena v desítkách jader tzv. retikulární formace.

Další nezbytnou funkcí mozkového kmene je propojení ostatních částí mozku a míchy.

V mozkovém kmeni jsou přítomna jádra téměř všech hlavových nervů kromě nervus opticus a nervus olfactorius.

Speciálně v mesencefalu je přítomna párová substantia nigra, která je součástí extrapyramidového systému a je důležitá pro kontrolu volních pohybů. Substantia nigra je významná kvůli produkci dopaminu a je funkčně spojena s bazálními ganglii.

 

Cévní zásobení

Mozkový kmen je zásoben větvemi z pravé i levé arteria vertebralis a větvemi z arteria basilaris. Horní část kmene dostává tepennou krev i z větví arteria cerebri posterior.

 

Proč je to důležité?

  • Při poškození konkrétních míst mozkového kmene jsou popisovány určité neurologické syndromy, které obvykle zahrnují poruchy způsobené vyřazením některých jader hlavových nervů. Jedná se například o tzv. alternující hemiplegie. Pro nás je nicméně mnohem důležitější fakt, že v případě rozsáhlejšího poškození mozkového kmene dochází k narušení životně důležitých center a to vede k rychlé smrti. Typickým příkladem je těžká nitrolební hypertenze, která způsobí vytlačení mozkového kmene kaudálně, což vede k jeho stlačení o kosti spodiny lebeční.

  • Specifickým izolovaným problémem je narušení funkce substantia nigra, které je přítomno u Parkinsonovy nemoci.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů