Mastocyty (žírné buňky, heparinocyty) se dají zařadit mezi buňky imunitního systému, přesněji je můžeme zařadit mezi tzv. granulocyty. Vznikají v kostní dřeni, odkud ještě nezralé vycestovávají a dozrávají až v tkáních. Dodávám, že v rutinním vyšetření krevního obrazu počty mastocytů na rozdíl od známějších granulocytů (neutrofily, bazofily a eozinofily) nestanovujeme.

 

Stavba

Žírná buňka je svou stavbou do určité míry podobná bazofilu, ale na rozdíl od něj má nesegmentované oválné jádro. Ve své cytoplazmě mají četná granula, která obsahují řadu sloučenin (mimo jiné histamin, heparin, serotonin, tromboxany, cytokiny a mnoho enzymů).

Na povrchu cytoplazmatické membrány se nachází povrchové receptory, které umí vázat protilátky třídy IgE. Tyto protilátky se navážou na povrch mastocytu, ale to k jeho aktivaci nestačí. Pokud se následně na IgE protilátku naváže antigen (typicky pokud se antigen naváže na dvě a více IgE najednou), pak teprve dojde k aktivaci mastocytu a jeho degranulaci.

Zjednodušené schéma aktivace a degranulace mastocytu

 

Funkce

Mastocyty hrají roli v imunitní odpovědi a můžeme je zařadit do nespecifické části imunitního systému. Při degranulaci mastocytu se uvolňují výše uvedené sloučeniny, které různými způsoby ovlivňují rozvoj zánětu.

  • Zvyšují propustnost krevních kapilár (otok, zarudnutí).

  • Způsobí chemotaxi leukocytů do místa zánětu.

  • Způsobí podráždění lokálních nervových zakončení (bolest).

  • Pomáhají aktivovat krevní destičky.

  • Některé jejich enzymy mají toxický efekt na škodlivé mikroorganizmy a parazity.

 

Proč je to důležité?

  • Alergie je základní patologický stav, který obvykle souvisí s mastocyty. Hovoříme o I. typu imunopatologické odpovědi, která je zodpovědná za většinu alergických stavů. Podstatou problému je fakt, že tělo začne přehnaně reagovat na cizorodé antigeny, které by mělo tolerovat (např. prach, pyly aj.). Antigeny způsobí aktivaci pomocných T-lymfocytů a ty pomohou aktivovat B-lymfocyty. B-lymfocyty začnou nadměrně produkovat IgE protilátky, ty se váží na mastocyty a výše zmíněné antigeny je pak aktivují (viz obrázek výše). Více najdete v příslušném textu.

  • Antihistaminika jsou důležité protialergické léky a fungují díky tomu, že tlumí efekt histaminu na tkáně. Mají výborný efekt u lokálních projevů slabších alergických reakcí a je možné je užívat v podobě tablet, očních kapek i gelů. Více najdete v příslušném textu.

  • Mastocytóza je onemocnění, u kterého dochází ke zvýšení množství a aktivity mastocytů. Důsledkem jsou recidivující příznaky odpovídající alergickým reakcím včetně zvýšeného rizika rozvoje anafylaktického šoku. Více najdete v příslušném textu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů