V medicíně může mít kapilára v podstatě dva významy.

  • V našem organizmu se jako kapiláry označují drobné cévy, které též známe po českým výrazem vlásečnice, a které se nachází v tkáních a orgánech mezi tepenným a žilním řečištěm. Stěny kapilár jsou velmi tenké (základem je jedna vrstva buněk endotelu), a proto na nich snadno dochází ke snadné výměně látek a krevních plynů s tkáněmi. Do tkání je transportován kyslík a živiny, naopak je z nich odstraňován oxid uhličitý a zplodiny metabolizmu.
  • Druhým významem slova kapilára je označení drobných tenkých trubiček (většinou skleněných), které se používají v laboratořích a případně na odděleních a v ambulancích k některým krevním odběrům.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů