Vyšetření krevního obrazu je denním chlebem lékařů na většině oddělení i v ambulancích, speciální význam má především pro hematology. Z krevního obrazu můžeme zjistit celou řadu informací, a proto je nutné o tomto vyšetření něco vědět.

 

Provedení odběru

Krevní obraz se vyšetřuje v hematologické laboratoři a vyšetření vyžaduje vzorek žilní krve.

 

Hodnoty

Hned v úvodu bych si pro přehlednost dovolil zveřejnit tabulku se základními parametry, kterou jsem zpracoval. Pod ní najdete bližší informace o jednotlivých hodnotách. Je nutné dodat, že hodnoty se na různých pracovištích liší podle jednotlivých laboratoří.

 

1. Počet červených krvinek (Ery) – Normální hodnota pro dospělé je cca 3,8-5,8 x 1012 na litr, hodnoty jsou vyšší u mužů než u žen.

 

2. Počet retikulocytů (Ret) – Jejich počet se udává v procentech a u dospělých je normální mezi 0,5-2%. V rutinně prováděném krevním obraze tato hodnota obvykle nebývá a o její doplnění je nutné požádat.

 • Význam: Retikulocyty jsou nezralé červené krvinky. Jejich zvýšený počet (retikulocytóza) znamená, že kostní dřeň ve zvýšené míře vyrábí červené krvinky. Tento stav se objevuje např. při nahrazování nadměrných ztrát krvinek (po krvácení, při dlouhodobější hemolýze) a-nebo po dodání chybějícího vitaminu B12.

 

3. Hemoglobin (Hb) – Normální hodnota u dospělých je cca 120-175 gramů na litr (g/l), u mužů jsou hodnoty opět vyšší než u žen.

 

4. Hematokrit (Hct) – Hematokrit znamená objem červených krvinek dělený objemem krve. Normální hodnoty se obecně pohybují mezi 0,35-0,49 (35-49%), přičemž vyšší hodnoty bývají u mužů.

 

5. Střední objem červených krvinek (MCV) – Normální hodnota pro dospělé se pohybuje přibližně mezi 82-98 femtolitry (fl).

 

6. Počet krevních destiček – Normální počet u dospělých je cca 150-400 x 109 na litr.

 

7. Celkový počet bílých krvinek (Leu) – Normální hodnota pro dospělé je mezi 4-10x109 na litr.

 

8. Počet jednotlivých podtypů bílých krvinek – Zajímají nás počty neutrofilů, lymfocytů, bazofilů (basofilů) a eozinofilů. Hodnoty můžeme mít v absolutních číslech, nebo v relativním počtu (procentuálně). Dodejme, že neutrofily, bazofily a eozinofily se dohromady označují jako granulocyty. Běžné hodnoty pro dospělé jsou:

 • Neutrofily – cca 40-75%
 • Lymfocyty – cca 20-45%
 • Bazofily – cca 0-1%
 • Eozinofily – cca 0-3%
 • Monocyty – cca 2-12%

 

9. Další hodnoty – Existuje více vyšetřovaných hodnot, které však pro běžnou medicínu nemají až tak veliký význam. Patří mezi ně RDW (variabilita velikosti červených krvinek) MCH (průměrná hmotnost hemoglobinu v červených krvinkách), MCHC (střední koncentrace hemoglobinu v červených krvinkách).

 

Pojmy

 • Pancytopenie – nedostatek bílých krvinek, červených krvinek i krevních destiček
 • Anemie – snížený počet červených krvinek – nízký hemoglobin
 • Polycytemie (polyglobulie) – zvýšený počet červených krvinek – zvýšené množství hemoglobinu
 • Leukopenie – nižší počet všech bílých krvinek
 • Neutropenie – snížený počet neutrofilů
 • Lymfocytopenie – snížený počet lymfocytů
 • Granulocytopenie - snížený počet tzv. granulocytů (neutrofily + bazofily + eozinofily)
 • Leukocytóza – zvýšený počet celkového počtu bílých krvinek
 • Neutrofilie – zvýšení počtu neutrofilů
 • Lymfocytóza – zvýšení počtu lymfocytů
 • Granulocytóza – zvýšení počtu tzv. granulocytů (neutrofily + bazofily + eozinofily)
 • Eozinofilie – zvýšení počtu eozinofilů
 • Trombocytopenie – nedostatek krevních destiček
 • Trombocytóza – zvýšený počet krevních destiček

 

Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.medicinenet.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů