T-lymfocyty patří mezi důležité zástupce bílých krvinek. Vznikají v kostní dřeni a následně dozrávají v brzlíku. Zde procházejí pozitivní i negativní selekcí, která by měla zajistit, aby reagovali vůči cizorodým antigenům ale ne vůči antigenům tělu vlastním. Po dozrání se dostávají do ostatních tkání.

 

T-lymfocytů existuje celá řada podtypů, přičemž nejznámější jsou tyto:

 • Pomocné T-lymfocyty (TH lymfocyty, CD4) - Na svém povrchu mají typicky antigen CD4 a o něco méně známý antigen CD28. Jde o zcela zásadní lymfocyty, které pomáhají koordinovat imunitní odpověď. Po aktivaci produkují řadu cytokinů regulujících imunitní procesy a také pomáhají aktivovat B-lymfocyty.

 • Regulační (supresorové) T-lymfocyty (CD4) – Podobně jako klasické TH lymfocyty se i regulační lymfocyty podílí na koordinaci imunitních reakcí. Dominuje však u nich tlumivý efekt, podílí se na ukončení imunitních reakcí a brání autoimunitním reakcím.

 • Cytotoxické T-lymfocyty (TC lymfocyty, CD8) – Na svém povrchu mají typicky antigen CD8 a opět i CD28. Tyto lymfocyty dokáží přímo zabíjet buňky napadené viry a nádorové buňky. Tento cytotoxický efekt je zajištěn řadou sloučenin, mezi které patří například perforin a granzymy a ty po kontaktu s cílovou buňkou způsobí její smrt. Kromě toho CD8 T-lymfocyty produkují některé cytokiny.

 • NK T-lymfocyty (NKT) – Tyto T-lymfocyty produkují velké množství cytokinů a dokáží se chovat cytotoxicky. Jsou svým chováním velmi podobné NK buňkám.

 • Paměťové T-lymfocyty – Mohou být CD4 i CD8. Vznikají z části T-lymfocytů po kontaktu s určitým antigenem, mívají velmi dlouhý život a v případě opakovaného kontaktu s daným antigenem dochází k jejich aktivaci a rychlému množení.

 

Velmi zjednodušené schéma aktivace CD4 T-lymfocytu kontaktem s APC buňkou. APC buňka pohltila antigen, zpracovala ho a nyní ho prezentuje na svém povrchu ve vazbě na MHC receptoru (přesněji jde v tomto případě o MHC II. třídy). T-lymfocyt se komplexu antigen+MHC "dotkne" svým TCR receptorem a dochází k aktivaci. Souběžně je pro aktivaci nutný i kontakt dalšího receptoru APC buňky s CD28 receptorem T-lymfocytu.

 

TCR

TCR (T-cell receptor) je základní povrchový receptor T-lymfocytů. Slouží ke kontaktu a následné slabé vazbě s antigenem vázaným na MHC receptoru ostatních buněk. Tato vazba (TCR + antigen na MHC) může mít nejrůznější důsledky:

 • TC lymfocyt může cílovou buňku vyhodnotit jako „cizí“ (nádorovou, napadenou virem) a napadnout ji, nebo ji naopak vyhodnotit jako „vlastní“ a nechat na pokoji.

 • TH lymfocyt může cílovou buňku imunitního systému (např. B-lymfocyt) aktivovat.

 • T-lymfocyt může být díky tomuto kontaktu (typicky s APC buňkou) sám aktivován. TH lymfocyty pro svou aktivaci potřebují kontakt s antigenem vázaným na MHC II. třídy, zatímco TC lymfocyty potřebují kontakt s antigenem vázaným na MHC I. třídy.

 

Proč je to důležité?

 • Maligní transformace T-lymfocytu může být příčinou rozvoje hematologických onemocnění, jako jsou některé lymfomy a lymfatické leukemie. U akutní a chronické lymfatické leukemie nicméně platí, že většina jich vzniká z B-lymfocytů. Vyrážka u kožně se šířícího lymfomu vznikajícího z T-lymfocytů se označuje jako Sézáryho syndrom.

 • Poruchy funkce T-lymfocytů se podílí na rozvoji řady autoimunitních onemocnění. To samé lze nicméně říci i o B-lymfocytech. Vzhledem k funkční provázanosti jednotlivých typů lymfocytů lze obtížně stanovit, kde leží prvotní příčina problému.

 • Virus HIV typicky napadá CD4+ T-lymfocyty. To po určité době vede ke kolapsu imunitního systému a k projevům AIDS. Pro vývoj choroby je proto důležité sledovat množství CD4 buněk v krvi. Při poklesu CD4 pod 200 buněk na mm3 se obvykle objevují projevy AIDS.

 • Vzhledem k významu thymu pro zrání T-lymfocytů bývají vrozené poruchy včetně úplného chybění thymu typické poruchami imunitního systému. Typické je to například pro Di Georgeův syndrom.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů