Cytoplazma představuje vnitřní prostředí buňky, které je dle definice zevně ohraničeno cytoplazmatickou membránou a zevnitř je ohraničeno membránou buněčného jádra. Kromě toho do cytoplazmy nepočítáme ani vnitřek ostatních buněčných organel ohraničených membránou (tj. například mitochondrie, endoplazmatické retikulum, Golgiho komplex aj.)

 

Složení cytoplazmy

Tekutou složkou cytoplazmy je tekutina známá jako cytosol*. Je z velké části tvořena vodou, v níž jsou rozpuštěny ionty a složitější molekuly, zejména proteiny. V cytosolu se nachází cytoskelet a buněčné organely. Složení cytosolu se neustále mírně mění na principu dynamické rovnováhy, ale pro život buňky je nezbytné vyhnout se větším výkyvům. Udržování této rovnováhy vyžaduje aktivní transport iontů přes cytoplazmatickou membránu a vyžaduje ATP.

Klinicky důležitý je fakt, že iontové složení nitrobuněčné a mimobuněčné tekutiny (včetně krve) je v lidském organizmu naprosto odlišné. V cytosolu je oproti krvi například velmi vysoká koncentrace draslíku, ale na druhou stranu výrazně nižší koncentrace sodíku a chloru a zcela minimální hladina vápníku. Vápník se podílí na buněčné signalizaci a jeho koncentrace narůstá vždy jen nárazově.

* V běžné medicíně se pojmy cytoplazma a cytosol zaměňují. Takže když řekneme, že nějaká biochemická reakce pobíhá v cytoplazmě, máme tím na mysli, že probíhá v cytosolu.

Schéma - rozdíly koncentrace některých základních iontů v buňkách (tj. v cytosolu) a v krvi, hodnoty jsou samozřejmě přibližné

 

Význam cytoplazmy

  • Cytoplazma udržuje vnitřní prostředí buňky a poskytuje ochranu buněčným organelám.

  • Cytoplazma zajišťuje transport sloučenin mezi organelami a mezi buňkou a jejím okolím. Výrazně v tomto napomáhá cytoskelet. Kromě toho se cytoplazma podílí na buněčné signalizaci.

  • V cytoplazmě (přesněji v cytosolu) probíhá řada pro buňku nezbytných metabolických procesů, jako je například glykolýza, glukoneogeneze, pentózový cyklus, podstatná část syntézy mastných kyselin, část močovinového cyklu a další. V cytosolu probíhá i syntéza některých proteinů.

 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů