Histamin je látka, která má v lidském organizmu řadu funkcí, z nichž nejvýznamnější je úloha ve spuštění alergické reakce. Histamin je uložený v mastocytech, a uvolňuje se z nich po kontaktu s alergenem vázaným na protilátky IgE. Histamin pak působí v řadě tkání díky vazbě na buněčné H-receptory, což vyvolává klasické příznaky alergie.

Klinický význam má i účinek histaminu na H2-receptory buněk v žaludeční sliznici, kde zvyšuje sekreci kyseliny chlorovodíkové.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů