Cytokiny jsou pestrou skupinou sloučenin, které hrají roli v buněčné signalizaci. Chemicky jde o krátké proteiny, které jsou schopny reagovat s povrchovými receptory cílových buněk. Cytokiny jsou produkovány mnoha buňkami v těle, typicky (ale ne vždy) jde o buňky imunitního systému.

 

Rozdělení cytokinů

* Ano, i když ve většině učebnic je erytropoetin označován jako hormon, jde vlastně o cytokin.

  Pozn.: V učebnicích bývají jako podtypy cytokinů zmiňovány lymfokiny a monokiny. Lymfokiny jsou všechny cytokiny z výše uvedených skupin tvořené v lymfocytech a monokiny jsou cytokiny tvořené v makrofázích.

   

  Význam cytokinů

  Z výše uvedeného vyplývá, že cytokiny mají velmi široké spektrum funkcí, které závisí na konkrétním podtypu cytokinu. Obecně jsou velmi důležité pro funkci imunitního systému a zdárný průběh zánětlivého procesu. Většina cytokinů působí silně prozánětlivě, některé však mají naopak protizánětlivý účinek.

   

  Proč je to důležité?

   


  Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
   

    autor: MUDr. Jiří Štefánek
    zdroje: základní zdroje textů