Buněčné jádro je základní organela buňky. Slouží k uchování genetické informace a podílí se na řízení buněčného cyklu a buněčného metabolismu. Je obvyklé, že klasická buňka lidského těla má právě jedno jádro, ale existují v tomto výjimky (viz konec textu).

 

Stavba buněčného jádra

Na povrchu jádra je dvouvrstevná jaderná membrána (tzv. karyolema) složená z fosfolipidů. Zevní vrstva membrány plynule přechází v endoplazmatické retikulum, které má s jádrem těsný anatomický i funkční vztah. V obou vrstvách membrány jsou drobné póry, které umožňují transport sloučenin mezi jádrem a cytoplazmou. Uvnitř jádra je polotekutá karyoplazma a v ní najdeme chromatin a jadérko (či jadérka).

Chromatin je hmota, která je tvořena DNA a bílkovinami, které označujeme jako histony. V jaderném chromatinu je uložena drtivá většina genetické informace buňky, kromě toho najdeme malé množství DNA v mitochondriích. Chromatin v klidovém období buněčného cyklu mimo buněčné dělení můžeme rozlišit na heterochromatin a euchromatin. Heterochromatin je silně kondenzovaný a nepoužívá se. Euchromatin není kondenzovaný a „pracuje se s ním“, tj. jeho DNA se účastní transkripce. V období buněčného dělení se z chromatinu vytváří 23 párů větších útvarů, které označujeme jako chromozomy.

Uvnitř jádra se také nachází jedno nebo více jadérek (nucleolus, množné nucleoli), kde probíhá syntéza ribozomů.

 

Význam buněčného jádra

  • Hlavní význam jádra je v přítomnosti většiny DNA buňky. DNA v každé buňce s jádrem by měla obsahovat veškeré genetické informace určující daného jednotlivce (genotyp), ale pouze část těchto informací se v dané konkrétní buňce využívá k syntéze bílkovin cestou transkripce a následné translace.

  • Jádro reguluje buněčný cyklus a řídí dělení buňky.

  • Jadérko lokalizované v jádře provádí syntézu ribozomů.

 

Zajímavosti

  • Zralé erytrocyty nemají buněčné jádro.

  • Některé buňky mohou mít jader více, příkladem jsou osteoklasty.

  • V některých tkáních lidského těla splývají buňky do větších mnohojaderných útvarů, které označujeme jako syncitium. Typickým příkladem jsou svalová vlákna příčně pruhované svaloviny.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů