Tracheostomie je menší operační zákrok, při kterém se lidská průdušnice v oblasti krku vyústí na povrch těla. Název vychází ze slova trachea (průdušnice) a stomie (otvor, vyústění).

 

Provedení

Z sterilních podmínek se v přední části krku vytvoří otvor. Operatér pak prochází hlubšími tkáněmi až k průdušnici a tu otevře malým otvorem. Zákrok se provádí opatrně, aby nedošlo k poškození blízko uložených větších cév a štítné žlázy. Po tomto zprůchodnění průdušnice se do ní zavede tracheostomická kanyla, což je trubice umožňující vlastní dýchání. Tracheostomie může být dočasná nebo trvalá, tracheostomické kanyly se pravidelně vyměňují.

 

Využití

Tracheostomie se využívá například u lidí, kteří by jinak museli být dlouhodobě zaintubováni (nemocní na umělé plicní ventilaci, nelepšící se vážné poruchy vědomí). Intubační trubice je totiž do průdušnice zavedena skrz dutinu ústní a po delší době může způsobit tlakové poškození dýchacích cest a tracheomalacii. Další indikací jsou situace, kdy dochází k neřešitelné poruše průchodnosti horních cest dýchacích (například nádory ústní dutiny, nádory hrtanu, těžká devastující poranění hlavy a krku, vážné případy ochrnutí hlasivek, apod.).

 

Komplikace

Zákrok má komplikace podobně jako ostatní operační zásahy. Může dojít ke krvácení a k poranění okolních tkání včetně štítné žlázy.

 

Výhody

Tracheostomie zajišťuje kvalitní vstup do dolních dýchacích cest, je relativně snadná na ošetřování, v případě nutnosti může být napojena na umělou plicní ventilaci a umožňuje snadné odsávání dolních dýchacích cest při zahlenění.


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů