Tracheostomie je menší operační zákrok, při kterém se lidská průdušnice v oblasti krku vyústí na povrch těla. Název vychází ze slova trachea (průdušnice) a stomie (otvor, vyústění).

 

Provedení: Z sterilních podmínek se v přední části krku vytvoří otvor. Operatér pak prochází hlubšími tkáněmi až k průdušnici a tu otevře malým otvorem. Zákrok se provádí opatrně, aby nedošlo k poškození blízko uložených větších cév a štítné žlázy. Po tomto zprůchodnění průdušnice se do ní zavede tracheostomická kanyla, což je trubice umožňující vlastní dýchání. Tracheostomie může být dočasná nebo trvalá, tracheostomické kanyly se pravidelně vyměňují.

 

Využití: Tracheostomie se využívá například u lidí, kteří by jinak museli být dlouhodobě zaintubováni (nemocní na umělé plicní ventilaci, nelepšící se vážné poruchy vědomí). Intubační trubice je totiž do průdušnice zavedena skrz dutinu ústní a po delší době může způsobit tlakové poškození dýchacích cest a tracheomalacii. Další indikací jsou situace, kdy dochází k neřešitelné poruše průchodnosti horních cest dýchacích (například nádory ústní dutiny, velké nádory hltanunádory hrtanu, těžká devastující poranění hlavy a krku, vážné případy ochrnutí hlasivek apod.).

 

Komplikace: Zákrok má komplikace podobně jako ostatní operační zásahy. Může dojít ke krvácení a k poranění okolních tkání včetně štítné žlázy.

 

Výhody: Tracheostomie zajišťuje kvalitní vstup do dolních dýchacích cest, je relativně snadná na ošetřování, v případě nutnosti může být napojena na umělou plicní ventilaci a umožňuje snadné odsávání dolních dýchacích cest při zahlenění.


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů