Tracheomalacie je stav postihující průdušnici (tracheu), který může vést k jejímu kolapsu a udušení. Termín sestává ze slova tracheo- (průdušnice) a -malacie (změknutí). Průdušnice je celý život během dýchání vystavena poměrně značným změnám tlaků a za normálních okolností je proto vyztužena řadou tvrdých chrupavek, které drží její tvar. U tracheomalacie dojde ke změknutí a oslabení těchto chrupavek, které přestanou plnit svou funkci.

 

Příčiny

Jde naštěstí o relativně vzácný stav, který může být vrozený při geneticky podmíněné nedostatečnosti chrupavek. Častější je nicméně tracheomalacie vzniklá vlivem chronické místní infekce, která poničí chrupavky, nebo kvůli dlouhodobé intubaci.

 

Projevy

Při výdechu se mění tlaky v průdušnici, která má tendenci se zužovat a kolabovat. Zdravé chrupavčité prstence tomu brání, ale při tracheomalacii tomu tak není a průdušnice se zužuje. To je provázeno pocity dušnosti a stridorem (chrčivě hvízdavý zvuk) při výdechu. Při naprostém kolapsu a uzávěru průdušnice může hrozit i udušení.

 

Diagnostika

Postižená zužující se část průdušnice může být nalezena pomocí zobrazovacích metod, jako je například CT vyšetření. Viditelné zúžení trachey může být pozorováno při pokusu o bronchoskopii.

 

Léčba

Závažnější případy tracheomalacie se musí řešit, ideálně chirurgicky. Jde o větší zákroky, které mají za cíl různými způsoby stabilizovat průdušnici a zabránit jejím kolapsům. V některých případech je nutné vytvoření tracheostomie.


Zdroje
http://www.childrenshospital.org
https://emedicine.medscape.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů