Rakovina jícnu tvoří asi jednu pětinu nádorů trávicí trubice. Vyskytuje se častěji u mužů (klasicky muži mezi 40-50. rokem života) a je velmi nebezpečnou formou rakoviny.

 

Příčiny: Rizik je více. Velmi nebezpečné je kouření, nadměrné pití alkoholu, vznik Barrettova jícnu při refluxní chorobě a svůj vliv možná může mít i nadměrný příjem silně kořeněných jídel a horkých nápojů. Nejhorší z těchto faktorů je současné nadměrné pití alkoholu a kouření. Ze vzácnějších příčin jmenujme jako rizikové faktory rakoviny jícnu achalázii a stavy po poleptání jícnu.

 

Projevy: Zpočátku se bohužel nemoc nemusí prakticky projevovat. Jak nádor prorůstá stěnou, může postupně vznikat potíže při polykání některých tužších soust často spojené s bolestivým polykáním, pak se může přidat bolest v krku i bez příjmu potravy. Nakonec zúžení stěny jícnu vede k vracení potravy zpět do úst a hubnutí kvůli nedostatku živin při vzniklé podvýživě. Velmi závažnou komplikací pokročilého nádorového procesu může být protržení jícnu.

 

Diagnostika: Nejlepší možnou diagnostickou metodou je ezofagoskopie. Je to klasický endoskopický výkon, kdy se pacientovi zavede do jícnu ohebný hadicový endoskop s kamerou na konci. Pomocí této kamery lékař na monitoru vidí stěnu jícnu i případný nádorový proces. Při nejistotě lze endoskopem uštípnout drobný kousek podezřelé tkáně a vyšetřit ho na patologii pod mikroskopem. Rozsah nádoru, hloubku vrůstání do stěny a postižení okolí hodnotíme i pomocí endosonografie  nebo pomocí CT vyšetření, které nám pomůže najít i vzdálené metastázy.

 

Prevence: Zejména je nutné nekouřit a alkohol pít s mírou, případně si léčit refluxní chorobu, nepít příliš často horké nápoje, apod. Bohužel v řadě případů nejsme schopni vzniku onemocnění ani tak předejít.

 

Léčba: Jedinou možností, jak pacienta vyléčit, je provést chirurgický zákrok s odstraněním nádorové tkáně. Bohužel celá řada pacientů přichází v pokročilém stádiu nemoci, kdy již operační zákrok není proveditelný. Jinak lze použít ozařování nebo chemoterapii, ale se zdaleka ne tak dobrým účinkem. U pacienta, kterého již nelze účinně léčit, se alespoň lékaři všemi dostupnými prostředky snaží udržet průchodný jícen (speciální stenty udržující jícen otevřený) a umožnit tak lepší kvalitu zbývajícího života. Máme-li obavu, že nádor svým růstem brzy naruší schopnost nemocného přijímat potravu, zvažujeme zavedení speciální hadičky do břišní stěny, kterou se dá podávat výživa v tekuté formě - tzv. PEG.


Zdroje
https://www.cancer.gov
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů