Ileum (kyčelník) je konečný úsek tenkého střeva, který navazuje na jejunum. Od jejuna není anatomicky jasně oddělen, má prakticky stejnou stavbu stěny a jeho délka se u člověka pohybuje mezi 2-4 metry. Pro nás je důležitý zejména konečný úsek ilea (terminální ileum), na jehož konci ústí tenké střevo do tlustého střeva. Toto vyústění je "opatřeno" ileocékální chlopní (Bauhinská chlopeň), která pomáhá oddělovat tenké střevo od tlustého a brání průniku bakterií do tenkého střeva.

 

Stěna ilea 

1. Sliznice

  • Epitel

  • Lamina propria mucosae

  • Lamina muscularis mucosae

2. Tunica submucosa (podslizniční vazivo)

3. Tunica muscularis propria (hlavní svalová vrstva)

4. Seróza
 

Na povrchu sliznice je jednovrstevný cylindrický epitel (zejména enterocyty). Sliznice vytváří drobné výběžky označované jako klky a mezi nimi jsou žlázky označované jako Lieberkühnovy krypty. Mimo nejčastějších enterocytů se ve sliznici nachází i pohárkové, endokrinní, Panethovy a další buňky (viz základní text o tenkém střevě). Kromě toho je ileum důležité pro imunitní systém a v jeho stěně najdeme větší shluky lymfatické tkáně, které jsou označované jako Peyerovy plaky. Tato lymfatická tkáň je součástí MALT systému.

 

Cévní a nervové zásobení ilea

Tepenná krev je do ilea přiváděna větvemi arteria mesenterica superior a žilní krev je odváděna do vena portae.

Nervové řízení je zajištěno zejména parasympatikem (cestou nervus vagus) a sympatikem (cestou splanchnických nervů vedoucích do prevertebrálních ganglií). Kromě toho je v trávicí trubici přítomen tzv. enterický systém, který umí fungovat autonomně, nebo je řízen sympatikem a parasympatikem. Představují ho dvě nervové pleteně ovlivňující motilitu, prokrvení a sekreci různých sloučenin trávicí trubice. První pleteň se nachází v submukóze a označuje se jako plexus submucosus Meissneri. Uvnitř muscularis propria mezi vrstvou cirkulární a podélné svaloviny je plexus myentericus Auerbachi.

 

Proč je to důležité?

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů