Adenokarcinom je označení pro maligní karcinom, který vychází ze žlázového epitelu. Adenokarcinomy mohou vznikat v celé řadě orgánů a patří mezi základní typ nádorů, kterými se zabývá klasická onkologie. Samotný pojem adenokarcinom nám nic neříká ani o původu nádoru, ani o jeho nebezpečnosti.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů