Problematika střevních polypů se týká zejména tlustého střeva, z jehož sliznice polypy vznikají velmi často. Polyp jako takový je označení pro výrůstek sliznice a obecně je problematice polypům věnován zvláštní text.

 

Příčiny: Polypy můžeme dle histologické struktury rozdělit na nenádorové a nádorové. Podstatou nenádorových polypů může být nadměrně vzrostlá sliznice, někdy může jít o důsledek chronických zánětů. Nádorové polypy vznikají v důsledku buněčných mutací. Zásadní je, že většina nádorových polypů jsou nádory nezhoubné, u kterých ovšem po dlouhé době (roky) hrozí riziko zvratu ve zhoubné onemocnění (rakovina tlustého střeva). Výskyt stovek až tisíců polypů označujeme jako tzv. polypózu a najdeme ji u některých geneticky podmíněných chorob. Příkladem je tzv. familiární adenomatózní polypóza, Peutz-Jeghersův syndrom, Turcotův syndrom, Cowdenův syndrom a Gardnerův syndrom. U obou těchto chorob se jedná o mnohočetný výskyt nádorových nezhoubných polypů.

 

Projevy: Střevní polypy mohou být relativně náhodným nálezem. Někdy je jejich křehká tkáň zdrojem krvácení a pak mohou být spojeny s nálezem krve ve stolici, případně s chudokrevností, která se projevuje anemickým syndromem. Velké polypy mohou teoreticky zúžit až ucpat dutinu střeva a tím způsobit střevní neprůchodnost, to je však vzácné.

 

Diagnostika: Větší krvácející polyp s velkou pravděpodobností náhodně zjistíme pomocí OK-testu, což je test na přítomnost malého a okem neviditelného množství krve ve stolici. Je-li tento jednoduchý test pozitivní, provádíme obvykle kolonoskopii, při které může lékař vidět polyp na vlastní oči. Velmi často je polyp náhodným nálezem při kolonoskopii prováděné ze zcela jiného důvodu.

Kolonoskopický přístroj kromě vizualizace polypu umožní vzít z něj drobný vzorek na histologické vyšetření, u dobře odstranitelných polypů je ovšem vhodnější je okamžitě odříznout a zaslat na histologii celé.

Schéma - polyp nalezený endoskopickým přístrojem

 

Pokud není klasická kolonoskopie z nějakého důvodu proveditelná, může být střevní polyp nalezen i pomocí tzv. virtuální kolonoskopie. V takovém případě však vyvstává problém, jak polyp odstranit. Virtuální kolonoskopie to totiž neumí.

 

Léčba: Jak již bylo řečeno výše, klasickým léčebným přístupem je odstranění polypu. Používá se speciální ostrá klička a vlastní zákrok označujeme jako polypektomii. Některé polypy jsou pro svou velikost neodstranitelné, v tom případě je nutno provést chirurgický zákrok a odstranit celou část střeva, ve které se polyp nachází.

U onemocnění spojených s výskytem stovek až tisíc nádorových polypů je jedinou skutečně účinnou možností odstranit co největší úsek tlustého střeva, jak je to jen možné. V opačném případě se přeměně některého z polypů v rakovinu střeva prakticky nedá zabránit.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů