Arteria mesenterica inferior patří mezi větší nepárové tepny, které odstupují z aorty. Krví zásobuje levou část tračníku včetně colon sigmoideum (sigma) a horní část rekta.

 

Větve arteria mesenterica inferior:

  • Arteria sigmoidea – jde o několik tepen (2-3 tepny) zásobujících colon sigmoideum
  • Arteria rectalis superior – zásobuje horní část rekta

Schéma - arteria mesenterica inferior a její vztah k tračníku

 

Proč je to důležité?

  • Podobně jako arteria mesenterica superior může být i arteria mesenterica inferior postižena akutním uzávěrem (typicky embolus z jiné lokalizace). Důsledky jsou opět velmi závažné, ale naštěstí je v tomto případě postižený úsek střeva menší a stav lze při včasném rozpoznání a řešení přežít i bez těžkých následků.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů