Arteria iliaca interna je párová tepna, která se nachází v pánevní oblasti a odstupuje z arteria iliaca communis. Arteria iliaca interna zásobuje svými větvemi většinu orgánů malé pánve, oblast hráze, oblast hýždí a dokonce i některé tkáně horní oblasti stehna.

Tepny vycházející z arteria iliaca interna odstupují ve dvou základních kmenech – dozadu odstupují spíše tepny zásobující oblast bederní míchy a hýždí, dopředu odstupují spíše viscerální tepny zásobující orgány malé pánve a okolní tkáně. Celkem logicky se to u orgánů dá odvodit – u obou pohlaví jde o močový měchýř, o hráz a rektum a pak samozřejmě o část vylučovací a pohlavní soustavy muže i ženy.

Schéma - boční zjednodušený pohled na některé větve arteria iliaca interna, díváme se na pravou polovinu pánve v sagitálním řezu

 

Některé větve arteria iliaca interna:

Arteria obturatoria – probíhá laterálně malou pánví až do horního stehna a tam inervuje některé svaly

Arteria umbilicalis – směřuje do pupku, je mohutná u plodu, po narození se její část směřující k pupku mění ve vazivový pruh

Arteria vesicalis – jde o více tepen (arteriae vesicales sup. et inf.) zásobujících močový měchýř

Arteria glutaea – jde o dvojici tepen (superior a inferior), které zásobují oblast hýždí

Arteria rectalis inferior a media – zásobují dolní část rekta, vzájemně jsou propojeny a navíc anastomozují s arteria rectalis superior, která je větví arteria mesenterica inferior.

Arteria pudenda interna – vyživuje část oblasti hráze a okolní tkáně

Tepny zásobující pohlavní soustavu u muže – sem patří např. arteria dorsalis penis, arteria urethralis, arteria ductus deferentis apod.

Tepny zásobující gynekologické orgány – sem patří např. arteria vaginalis a arteria uterina

Arteria iliolumbalis – zásobuje některé svaly pánve a vstupuje do páteřního kanálu

Arteria sacralis lateralis – zásobuje krví cauda equina

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů