Vena portae (portální žíla) je zajímavá mohutná nepárová žíla v dutině břišní, která nemá svůj tepenný ekvivalent. Její význam spočívá v odvedení žilní krve z trávicího traktu nikoliv přímo do srdce, ale do jater, kam jsou z trávicí trubice přiváděny živiny a toxické látky k dalšímu zpracování. Vena portae ústí do jater spolu s ductus hepaticus communis (společný žlučovod) a arteria hepatica propria ve vazivovém pruhu známém jako ligamentum hepaoduodenale.

 

Přítoky do portální žíly

 

Schéma - portální žíla, její přítoky a vztah k některým okolním orgánům

 

Systém portální žíly a jejích přítoků označujeme jako portální, zatímco systém horní a dolní duté žíly označujeme jako kavální. Tyto systémy jsou sice téměř oddělené, ale existují mezi nimi za normálních okolností velmi tenké žilní spojky, které označujeme jako portokavální anastomózy.

 

Proč je to důležité?

Portální žíla může být postižena vznikem krevních sraženin (trombóza portální žíly) a kromě toho je její správná funkce silně závislá na stavu jaterní tkáně. Při řadě onemocnění jater je narušen průtok krve játry (typicky při rozvinuté jaterní cirhóze) a to může vést ke vzniku závažné portální hypertenze. A co je hlavním problémem portální hypertenze? Že krev začne téci výše zmíněnými portokaválními anastomózami, které na takový průtok nejsou stavěné a mohou začít masivně krvácet (typicky jícnové varixy).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů